ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
อพท. ฉลองครบรอบ 10 ปี - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: อพท. ฉลองครบรอบ 10 ปี (/showthread.php?tid=3892)อพท. ฉลองครบรอบ 10 ปี - Bonvoyage - Tue, 25 Feb 14 17:37

อพท. ฉลองครบรอบ 10 ปี


นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 10 ปี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ (อพท.)” ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวไทยไปสู่ความยั่งยืนตามกรอบหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ด้วยรูปแบบ
นิทรรศการมีชีวิต ชูความสำเร็จแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ
อพท., นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา กรรมการ กพท. นายดำรง แสงกวีเลิศ รองผู้อำนวยการ อพท. พร้อมโชว์สุดพิเศษจากคุณนุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี
ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน