ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการแสดงและของดี วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ทริปเที่ยวอื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการแสดงและของดี วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 (/showthread.php?tid=3866)ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการแสดงและของดี วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 - Bonvoyage - Tue, 04 Feb 14 12:01

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการแสดงและของดี วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
จัดงาน 10 ปี อพท. ความสำเร็จแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

พบนิทรรศการ การแสดง และของดีจากพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน