ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
รับมือความปลอดภัยระหว่างเดินทางอย่างอุ่นใจทั้งครอบครัว - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: รับมือความปลอดภัยระหว่างเดินทางอย่างอุ่นใจทั้งครอบครัว (/showthread.php?tid=38249)รับมือความปลอดภัยระหว่างเดินทางอย่างอุ่นใจทั้งครอบครัว - Legenadon - Wed, 10 Mar 21 09:17

ความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่มีค่าของมนุษย์ จะเห็นได้ถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
ล้วนเป็นอันตรายที่เราไม่อาจมองข้ามได้เลย นอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณเตือนของคุณที่ต้องไม่ประมาท
ทุกด้านและใส่ใจกับความปลอดภัยในชีวิตให้มากขึ้นของตัวเอง

ทั้งนี้ ประกันอุบัติเหตุเด็ก นับเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลย เพราะจากเหตุร้ายแรงจากอุบัติเหตุที่เราไม่อาจคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ การเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันนับมีความเสี่ยงได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้คนที่ไม่ได้มองเห็นถึงความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่เวลาที่เกิดเหตุร้ายขึ้นมาก็กลายเป็นว่ารับมือได้ไม่ไหวพอ ครอบครัวของผู้ประสบเหตุร้ายก็เสียใจอย่างหนักที่สูญเสียคนที่เรารักแบบไม่คาดฝัน

การป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่นอกเหนือจากความไม่ประมาท

สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยทุกพาหนะการเดินทาง การที่คุณได้ใส่ใจความปลอดภัยโดยพื้นฐานและเพิ่มความอุ่นใจอีกขั้นกับประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทุกเหคุร้าย ล้วนสร้างผลดีต่อคุณและครอบครัวที่รักของคุณด้วยเสมอ อย่าลืมค่าชดเชยจากอุบัติเหตุที่ได้รับจากประกันประเภทนี้มีคุณค่าสูงที่เพียงพอต่อการชดเชยการสูญเสียไปด้วยครับ ทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ย่อมดีกว่าปล่อยให้เหตุร้ายในชีวิตมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัวครับ