ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
เผยหัวใจสำคัญของการทำงานของบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: เผยหัวใจสำคัญของการทำงานของบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) (/showthread.php?tid=37759)เผยหัวใจสำคัญของการทำงานของบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) - Unyana - Tue, 08 Dec 20 22:12

RS Group หรือ บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) องค์กรที่อยู่แถวหน้าในเรื่องของการสร้างศิลปินและการสร้างผลงานเพลง รวมทั้งสร้างงานคอนเทนต์สื่อบันเทิงต่าง ๆ เมื่อหลายสิบปีก่อน มาในวันนี้อาร์เอสได้เปลี่ยนไปจากเดิม ด้วยการใช้สิ่งที่สร้างตลอดเกือบ 40 ปีนั้นให้มาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของอาร์เอสบริษัทในเครือ RS Group เท่านั้น เพราะตอนนี้บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้ทำการดิสรัปตัวเองเพื่อมาต่อยอดธุรกิจใหม่ตามโมเดลธุรกิจ entertainmerce ที่เป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อและความบันเทิงจากธุรกิจเดิมของอาร์เอส ร่วมกันกับธุรกิจใหม่อย่างคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโต จนสร้างรายได้และยังมีตัวเลขผลประกอบการหลายร้อยล้าน แล้วอะไรที่ทำให้อาร์เอสสามารถก้าวข้ามผ่านความเปลี่ยนแปลงมาได้อย่างสวยงามเช่นทุกวันนี้ นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะพาคุณไปหาคำตอบเบื้องหลังของความสำเร็จนั้น
[Image: 400px-Rs-group-logo.svg.png]
RS Group ยกให้ค่านิยมองค์กร คือหัวใจสำคัญของการทำงาน
RS Group ยกให้ค่านิยมองค์กรเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง Passion ให้กับคนทำงานในองค์กร ไม่ว่างานที่ทำอยู่นั้นจะต้องเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตาม หากคนทำงานมีกรอบและแนวคิดที่เป็น ค่านิยมองค์กร คือภาพความสำเร็จที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนในองค์กรก็พร้อมจะร่วมกันฝ่าฟันเพื่อไปให้ถึงเป้ามายขององค์กรให้ได้ ซึ่ง RS นั้นได้กำหนด core value คือ กรอบแนวคิดในการทำงาน 4 ประการได้แก่
• แรงบันดาลใจ
• แรงผลักดัน
• การใฝ่เรียนรู้
• การแน่วแน่ในเป้าหมาย
ซึ่งกรอบความคิดทั้ง 4 ประการนี้จะช่วยทำให้คนทำงานนั้นมี Passion ในการทำงาน หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็อาจจะทำให้คนทำงานรู้สึกท้อถอยกับปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา โดยเฉพาะการทำงานในองค์กรอาร์เอสที่อยู่ในธุรกิจของการแข่งขัน ทั้งในรูปแบบของธุรกิจสื่อและการที่จะต้องวิ่งให้ทันกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากทุกคนต่างมีกรอบแนวความคิดของค่านิยมองค์กร 4 ประการฝังอยู่ใน DNA ของคนทำงาน ก็จะช่วยทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกสนุกไปกับงานที่ทำและรู้สึกท้าทายอยากทำให้สำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้นไปอีก
[Image: วัฒนธรรมองค์กร_thumbnail-2000x1240.jpg]
ค่านิยมองค์กร ส่งผลต่อเป้าหมายของ RS Group จริงไหม ?
ค่านิยมองค์กร หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ถึงความสำคัญของ core value ภายในองค์กรใหญ่อย่าง RS Group แต่เชื่อแน่ว่าหลายคนรู้ว่าการที่จะพาองค์กรขนาดใหญ่เดินไปถึงเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ต้องมีการวางแผนที่ดีบวกกับการบริหารงานอย่างเยี่ยมยอดถึงจะขับเคลื่อนองค์กรใหญ่ให้เดินต่อไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และสิ่งที่ผู้นำทัพอย่างคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้บริหาร RS ได้วางรากฐานในการทำงานของ RS Group ด้วย core value คือ การวางกรอบแนวความคิดในการทำงาน ที่เป็นบรรทัดฐานของการทำงานใน RS Group จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี core value นี้จะขับเคลื่อนให้คนทำงานใน อาร์เอส ทุกคนมีแรงขับเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่ขององค์กร
การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่นั้นจะไม่มีความหมายใด ๆ เลย หากปราศจากการลงมือทำที่เต็มไปด้วย Passion ของความต้องการให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ RS Group ถือว่าเป็นองค์กรที่โชคดีที่สามารถหา Passion นั้นเจอและได้วางรากฐานมาตั้งแต่เริ่มต้นของการทำธุรกิจ แล้วองค์กรของคุณละหา Passion ในการทำงานให้คนในองค์กรของคุณเจอแล้วหรือยัง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/คุณสมบัติ-วัฒนธรรมองค์ก/
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RS ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/
รู้จักผู้บริหาร rs ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/เปิดตัว-ทีมผู้บริหาร-rs-ให/