ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
เคล็ดลับสำหรับการเลือกประกันชีวิตที่อุ่นใจได้ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: เคล็ดลับสำหรับการเลือกประกันชีวิตที่อุ่นใจได้ (/showthread.php?tid=37399)เคล็ดลับสำหรับการเลือกประกันชีวิตที่อุ่นใจได้ - Legenadon - Wed, 07 Oct 20 18:26

ในการเลือกประกันชีวิตที่ดีนั้น เชื่อว่าคุณก็มักมีคำถามเข้ามาสักอย่างแน่นอน หนึ่งในนั้นก็คือ การจัดสรรเลือกประกันชีวิตให้คุ้มค่าโดยที่เราไม่เดือดร้อนทางการเงินจนเกินไป ส่งเบี้ยประกันชีวิตก็ทำได้อย่างราบรื่นตลอดจนครบอายุสัญญาในที่สุด

วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากทุกคนถึงการเลือกประกันชีวิตให้อุ่นใจได้ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1.ประกันชีวิตฉบัับแรก ควรมีระยะเวลาส่งเบี้ยประกันไม่นานมากนัก
นั่นเพราะว่า เป็นการประเมินสภาพการเงินของตัวเองก่อนในอันดับแรก เพราะถ้าคุณเลือกประกันชีวิตแบบที่ส่งเบี้ยระยะยาวอาจเกิดความเสี่ยงทางการเงินในระหว่างทางได้ ทั้งนี้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ดูแล้วตอบโจทย์ที่สุดสำหรับการเลือกประกันฉบับแรกครับ

2.ถ้ามีหนี้สินที่หนักอึ้งอยู่ ไม่ควรทำประกันชีวิตในช่วงนั้น
ข้อนี้สำคัญมากครับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องรู้ศักยภาพของตัวเองครับ

3.ประกันชีวิตฉบับที่สอง ไม่ควรเลือกติดกันกับประกันชีวิตฉบับแรก
ควรทิ้งช่วงระยะห่างสักพักนึง เพื่อให้คุณมีความพร้อมทางการเงินที่ไหวกับการทำประกันชีวิตฉบับที่สอง

4.การทำประกันชีวิตที่ดีควรมองกาลไกลด้วย
เพื่อให้เป็นการทำประกันชีวิตแบบคุ้มค่าในระยะยาว ไม่ต้องเสียเวลาเลือกประกันที่ไม่เหมาะกับตัวเอง ดังนั้นควรคิดให้รอบคอบเสมอ

ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจทำประกันแต่ละครั้ง ควรคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อให้เรามีความคุ้มครองที่ไม่เดือดร้อนกับปัญหาทางการเงินของตัวเองครับ