ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ท่าวิ่งที่ถูกต้อง ของแต่ละคนต่างกัน - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: e-Book Download (/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Thread: ท่าวิ่งที่ถูกต้อง ของแต่ละคนต่างกัน (/showthread.php?tid=37047)ท่าวิ่งที่ถูกต้อง ของแต่ละคนต่างกัน - soodgame - Sat, 04 Jul 20 08:32

[Image: 53377764_2274997969206557_66300218294927...1%2529.jpg]

2. เน้นหลังให้เหยียดตรง ขณะวิ่งควรโฟกัสที่หลัง ให้ตรง ไม่งอ ไม่พับส่วนเอว ควรทิ้งน้ำหนักตัวและเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย ไม่ก้มตัวมากเกินไป และไม่ให้หลังตึงจนเกินไป เพราะอาจจะเกร็งจนเกิดการบาดเจ็บได้ ซึ่งการวิ่งโดยให้ลำตัวตั้งตรง จะทำให้หายใจได้ง่าย ปอดรับอากาศได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณไม่เหนื่อยง่ายนั่นเอง[/color]

วิธีวิ่งที่ถูกต้อง ระยะยาว ระยะสั้น