ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ขึ้นเขาวัง ชมวังมหัศจรรย์บนเขา - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ทริปเที่ยวอื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: ขึ้นเขาวัง ชมวังมหัศจรรย์บนเขา (/showthread.php?tid=36693)ขึ้นเขาวัง ชมวังมหัศจรรย์บนเขา - Giadaexp - Thu, 09 Apr 20 15:48

ขึ้นเขาวัง ชมวังมหัศจรรย์บนเขา
หอชัชวาลเวียงชัย (หอดูดาว) หอนี้ตั้งอยู่ดันหน้าของพระที่นั่งราชธรรมสภา ซึ่ง รัชกาลที่ 4 ทรงใช้หอชัชวาลเวียงชัยนี้สำหรับทอด พระเนตรดวงดาว ตัวอาคารสร้างเป็นรูปทรงกลมสูง หลังคาเป็นโดมทำด้วยกระจก มีบันไดวนขึ้นไปข้างบน ภายในโคมมีโคมไฟห้อยไว้ มองเห็นได้แต่ไกลจาก ทะเล ยามค่ำคืน นักเดินเรือจึงอาศัย แสงจากหอนี้ใน การเดินเรือด้วยเช่นกัน หอชัชวาลเวียงชัย หอนี้สร้างเป็นทรงกลมสูงคล้ายกระโจมไฟ มีบันไดเวียนภายในเพื่อขึ้นสู่ด้านบน ชั้นบนรอบนอกเป็นระเบียงประดับลูกกรงลูกแก้วกระเบื้องเคลือบสีเขียวโดยรอบ หลังคารูปโดม มุงด้วยกระจกโค้ง ภายในโดมห้อยโคมไฟ เมื่อจุดไฟในยามกลางคืนจะส่องแสงเห็นไปได้ไกลถึงชายทะเล นักเดินเรือได้อาศัยแสงไฟจากโคมนี้เป็นประภาคารที่หมายนำเรือเข้าอ่าวบ้านแหลมได้ จากชั้นบนสุดของหอชัชวาลเวียงชัยสามารถชมวิวทิวทัศน์เมืองเพชรบุรีได้โดยรอบตลอดจนถึงชายทะเล จากจดหมายเหตุหมอบรัดเลย์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยใช้เป็นที่ทอดพระเนตรดาวพุธเข้าในเขตวงโคจรของพระอาทิตย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2404 (จ.ศ. 1223)
วัดพระแก้วน้อย วัดประจำพระราชวังที่สร้างตามคติเดียวกับวัดพระ แก้วในพระบรมมหาราชวัง ตั้งโดดเด่นบนยอดเขาที่ อยู่ตรงข้ามกับพระราชวัง มีทางเดินเชื่อมไปถึง ความอัศจรรย์ของวัดพระแก้วน้อยคือ พระอุโบสถที่ มีสัดส่วนงดงาม ผนังอุโบสถประดับด้วยหินอ่อน ส่วนหน้าบันนั้น มีลวดลายตราประจำรัชกาลที่ 4 คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฏ นับเป็นงานปูนปั้นทึ่งดงาม และมีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งของเมืองเพชรบุรี
ทางเดินสีขาวพราวลีลาวดี เดินลัดเลาะไปตามทางเดินอิฐแดงที่คลาสสิกของถนน บนเขาวังซึ่งถูกจัดระเบียบให้ดูโล่ง สะอาด สบายดา และ หากไปเยือนในช่วงเดือนฤดูร้อน จะเห็นดอกลีลาวดีอวด โฉมบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมเย็นไปทั่วขุนขา ทำให้การ มาเยือนพระราชวังแห่งนี้นอกจากจะได้ทำความรู้จักกับ เรื่องราวในอดีต ยังหอมหวานด้วยความทรงจำที่งดงาม
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในพระราชวังพระนครคีรี เคยเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 แต่ ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเครื่องราชูปโภคส่วนพระองค์ของ ร.4 และ ร.5 อาที่ ตู้เก็บถ้วยชาม พระแท่นบรรทม พระเก้าอี้นวม แสดงให้เห็นถึงฝีมีออันประณีตงดงามของช่างชาวจีนที่ทำ ขึ้นตามแบบเครื่องเรือนยุโรปในสมัยนั้น
พระที่นั่งราชธรรมสภา พระที่นั่งชั้นเดียวที่แลดูเรียบง่าย แต่โดดเด่น และ งดงาม แปลกตาด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรม หลากหลายทั้งหลังคามุงกระเบื้องแบบเก๋งจีนประกอบ กับรูปแบบบานประตูหน้าต่างเป็นวงโค้งแต่งเสากลม ติดผนังมียอดเสาปูนปั้นแบบกรีก
พระปรางค์แดง ชาวเมืองเพชรเรียกกันว่า "เจดีย์แดง" เป็นส่วนหนึ่ง ของวัดพระแก้วน้อย บนยอดฝั่งทิศตะวันออกของเขา วังด้านหน้าของพระสุทธเสลเจดีย์ องค์พระปรางค์ ก่อสร้างด้วยศิลาแลงทำให้มีสีแดงโดดเด่นสะดุดตา โครงสร้างแบบโปร่งภายในและหน้าบันแบบจัตุรมุขยัง ทำให้องค์พระปรางค์แดงมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ เหมือนพระปรางค์ใด ๆ
สนับสนุนบทความโดย pussy888
ขึ้นเขาวัง ชมวังมหัศจรรย์บนเขา
หอชัชวาลเวียงชัย (หอดูดาว) หอนี้ตั้งอยู่ดันหน้าของพระที่นั่งราชธรรมสภา ซึ่ง รัชกาลที่ 4 ทรงใช้หอชัชวาลเวียงชัยนี้สำหรับทอด พระเนตรดวงดาว ตัวอาคารสร้างเป็นรูปทรงกลมสูง หลังคาเป็นโดมทำด้วยกระจก มีบันไดวนขึ้นไปข้างบน ภายในโคมมีโคมไฟห้อยไว้ มองเห็นได้แต่ไกลจาก ทะเล ยามค่ำคืน นักเดินเรือจึงอาศัย แสงจากหอนี้ใน การเดินเรือด้วยเช่นกัน หอชัชวาลเวียงชัย หอนี้สร้างเป็นทรงกลมสูงคล้ายกระโจมไฟ มีบันไดเวียนภายในเพื่อขึ้นสู่ด้านบน ชั้นบนรอบนอกเป็นระเบียงประดับลูกกรงลูกแก้วกระเบื้องเคลือบสีเขียวโดยรอบ หลังคารูปโดม มุงด้วยกระจกโค้ง ภายในโดมห้อยโคมไฟ เมื่อจุดไฟในยามกลางคืนจะส่องแสงเห็นไปได้ไกลถึงชายทะเล นักเดินเรือได้อาศัยแสงไฟจากโคมนี้เป็นประภาคารที่หมายนำเรือเข้าอ่าวบ้านแหลมได้ จากชั้นบนสุดของหอชัชวาลเวียงชัยสามารถชมวิวทิวทัศน์เมืองเพชรบุรีได้โดยรอบตลอดจนถึงชายทะเล จากจดหมายเหตุหมอบรัดเลย์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยใช้เป็นที่ทอดพระเนตรดาวพุธเข้าในเขตวงโคจรของพระอาทิตย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2404 (จ.ศ. 1223)
วัดพระแก้วน้อย วัดประจำพระราชวังที่สร้างตามคติเดียวกับวัดพระ แก้วในพระบรมมหาราชวัง ตั้งโดดเด่นบนยอดเขาที่ อยู่ตรงข้ามกับพระราชวัง มีทางเดินเชื่อมไปถึง ความอัศจรรย์ของวัดพระแก้วน้อยคือ พระอุโบสถที่ มีสัดส่วนงดงาม ผนังอุโบสถประดับด้วยหินอ่อน ส่วนหน้าบันนั้น มีลวดลายตราประจำรัชกาลที่ 4 คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฏ นับเป็นงานปูนปั้นทึ่งดงาม และมีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งของเมืองเพชรบุรี
ทางเดินสีขาวพราวลีลาวดี เดินลัดเลาะไปตามทางเดินอิฐแดงที่คลาสสิกของถนน บนเขาวังซึ่งถูกจัดระเบียบให้ดูโล่ง สะอาด สบายดา และ หากไปเยือนในช่วงเดือนฤดูร้อน จะเห็นดอกลีลาวดีอวด โฉมบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมเย็นไปทั่วขุนขา ทำให้การ มาเยือนพระราชวังแห่งนี้นอกจากจะได้ทำความรู้จักกับ เรื่องราวในอดีต ยังหอมหวานด้วยความทรงจำที่งดงาม
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในพระราชวังพระนครคีรี เคยเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 แต่ ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเครื่องราชูปโภคส่วนพระองค์ของ ร.4 และ ร.5 อาที่ ตู้เก็บถ้วยชาม พระแท่นบรรทม พระเก้าอี้นวม แสดงให้เห็นถึงฝีมีออันประณีตงดงามของช่างชาวจีนที่ทำ ขึ้นตามแบบเครื่องเรือนยุโรปในสมัยนั้น
พระที่นั่งราชธรรมสภา พระที่นั่งชั้นเดียวที่แลดูเรียบง่าย แต่โดดเด่น และ งดงาม แปลกตาด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรม หลากหลายทั้งหลังคามุงกระเบื้องแบบเก๋งจีนประกอบ กับรูปแบบบานประตูหน้าต่างเป็นวงโค้งแต่งเสากลม ติดผนังมียอดเสาปูนปั้นแบบกรีก
พระปรางค์แดง ชาวเมืองเพชรเรียกกันว่า "เจดีย์แดง" เป็นส่วนหนึ่ง ของวัดพระแก้วน้อย บนยอดฝั่งทิศตะวันออกของเขา วังด้านหน้าของพระสุทธเสลเจดีย์ องค์พระปรางค์ ก่อสร้างด้วยศิลาแลงทำให้มีสีแดงโดดเด่นสะดุดตา โครงสร้างแบบโปร่งภายในและหน้าบันแบบจัตุรมุขยัง ทำให้องค์พระปรางค์แดงมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ เหมือนพระปรางค์ใด ๆ