ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ไขข้อข้องใจ “เงินสมทบชราภาพ” กับเรื่องที่หลาย ๆ คนอยากรู้ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ความรู้ ชิลชิล (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: ไขข้อข้องใจ “เงินสมทบชราภาพ” กับเรื่องที่หลาย ๆ คนอยากรู้ (/showthread.php?tid=36623)ไขข้อข้องใจ “เงินสมทบชราภาพ” กับเรื่องที่หลาย ๆ คนอยากรู้ - Unyana - Thu, 26 Mar 20 06:16

สำหรับผู้ที่มีเงินเดือน ทำงานในระบบ จะต้องถูกหักเงินเดือนเพื่อนำมาเงินสมทบประกันสังคม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่… จ่ายค่ารักษาพยาบาล, ประกันว่างงาน และ เงินชราภาพ ซึ่งเงินสมทบชราภาพ นี้ คุณจะได้รับยามเกษียณ โดยหักมาจาก 3% ของฐานเงินเดือน การจ่ายเงินสมทบอัตราสูงสุด คือ 750 บาท/เดือน ซึ่งก็จะถูกหักเงินมาออมในส่วนนี้ 450 บาท
วิธีตรวจสอบเงินสมทบชราภาพ
โดยทางสำนักงานประกันสังคม ก็จะมีการส่งหนังสือเพื่อแจ้งยอดเงินสมทบ ให้คุณได้รับทราบกันอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเช็กยอดเงินสะสมด้วยตัวเองแบบ Real Time ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง ตามช่องทางเหล่านี้
• เดินทางเข้าไปติดต่อสอบถามโดยตรง ณ สำนักงานประกันสังคมตามสาขาที่สะดวก ได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด
• โทรสอบถาม สายด่วนประกันสังคม 1506 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
• สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ sso.go.th สำนักงานประกันสังคมได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
เมื่อคุณมีอายุครบ 55 ปีแล้ว จะขอรับเงินสมทบชราภาพได้อย่างไร?
ภายใต้เงื่อนเมื่อคุณส่งเงินสมทบครบ 15 ปี และตัวคุณเองก็มีอายุครบ 55 ปีแล้ว ที่สำคัญจะต้องลาออกจากประกันแล้วด้วย ถึงจะได้รับเงิน เพราะฉะนั้นคราวนี้ คุณก็จะหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ ทางด้านประกันสังคมต่าง ๆ ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน, เงินคลอดบุตร เป็นต้น ถ้าคุณเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา คราวนี้คุณก็ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองแทน หรือใช้ประกันเอกชน ก็ได้ถ้าคุณมี
รักษาสิทธิ์รักษาพยาบาลประกันสังคมต่อ ต้องทำอย่างไร
สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิ์รักษาพยาบาลประกันสังคมต่อ ก็สามารถทำได้ ด้วยการเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากที่คุณลาออกจากงาน และต้องจ่ายเงินเดือนละ 432 บาท อย่างต่อเนื่อง คุณก็จะยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างวางใจ หากแต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องยอมแลก กับการไม่ได้รับเงินชราภาพ หรือถ้าต่อมาคุณเกิดเปลี่ยนใจ ยอมลาจากมาตรา 39 เพราะต้องการขอรับเงินบำนาญแทน คราวนี้จำนวนเงินที่คุณจะได้ก็จะลดลงไปด้วย เนื่องจากคำนวณจากฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 4,800 บาท ด้วยเหตุนี้คุณจะเลือกทางไหน ก็ขอให้ตัดสินใจให้ดี ๆ
เสียชีวิตหลังรับเงินบำนาญ ทายาทมีสิทธิ์รับเงินไหม?
กรณีที่มีผู้รับเงินบำนาญไปแล้วไม่ถึง 5 ปี หากแต่กลับกลายมาเสียชีวิต จะส่งผลทำให้ทายาทมีสิทธิ์ทันที ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 10 เท่า เช่น ถ้าผู้ประกันตนได้รับบำนาญเดือนละ 4,000 บาท และเสียชีวิตภายใน 5 ปีหลังจากนั้นต่อมา ทายาทก็จะมีสิทธิได้รับเงิน 10 เท่า นั่นก็คือ 40,000 บาท หากแต่ถ้าผู้ประกันตนเสียชีวิต หลังจากที่รับเงินบำนาญไปแล้ว 60 เดือน ทายาทก็จะไม่อาจขอรับเงินได้
และนี่ก็คือเรื่องน่ารู้ของ “เงินสมทบชราภาพ” ซึ่งการวางแผนทางการเงินนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะหลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้ว จึงจำต้องวางแผนในรอบด้าน มองหลาย ๆ แง่มุม ในเรื่องของภาษีเองก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่ต้องจ่ายภาษีหนักในแต่ล่ะปี และกำลังมองหาวิธีลดหย่อน เทคนิค เงินบริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราอยากให้คุณได้ลองไปศึกษากันดู เพื่อที่จะได้รักษาสิทธิของตนเอง และมีเงินเหลือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อไป