ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ทำไมใครๆ ก็อยากจะไปอยู่ที่พระราม 2 - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ปรึกษาเรื่องเที่ยว (/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: ทำไมใครๆ ก็อยากจะไปอยู่ที่พระราม 2 (/showthread.php?tid=36531)ทำไมใครๆ ก็อยากจะไปอยู่ที่พระราม 2 - Unyana - Wed, 26 Feb 20 12:36

ทำไมใครๆ ก็อยากจะไปอยู่ที่พระราม 2
ถ้าพูดถึงสถานที่อยู่อาศัยในอดีต แน่นอนว่ามีประชากรจำนวนมาก ที่อยากจะขยับขยายย้ายเข้ามาอยู่ในอาศัยในเมืองเพราะมีความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตในหลายๆ ด้าน หากแต่เมื่อยุคสมัยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป ความเจริญเริ่มแผ่เข้าไปสู่พื้นที่บริเวณใกล้เคียง ความเจริญในเมืองเริ่มส่งผล ทำให้เกิดความแออัดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเต็มไปด้วยปัญหามลภาวะฝุ่นควันต่างๆ จึงทำให้ผู้ที่ทำงานในเมือง หรือผู้ที่กำลังมองหาซื้อบ้านสักหลัง เริ่มขยับออกไปในบริเวณรอบนอกมากขึ้น เพราะอยู่ได้อย่างสบายไม่อึดอัด ไม่เต็มไปด้วยตึกสูง สภาพอากาศที่ไม่ดี
ความเจริญแผ่ขยายไปยังรอบนอก
ความเจริญในปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการแผ่ขยาย ไปในเกือบทั่วทุกแห่งหน ทำให้ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของการเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย การช้อปปิ้งหรือแม้แต่เรื่องต่างๆ อีกต่อไป ซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความนิยม และกำลังเป็นที่สนใจของผู้คน ณ ปัจจุบันนี้ ก็คือ ย่านพระราม 2 นั่นเอง สำหรับวันนี้ ผู้ที่สนใจอยากซื้อ โครงการบ้านพระราม 2 เราก็ได้นำข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้อ่านกัน
บ้านพระราม 2 ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เป็นเพราะปัจจัยต่างๆ เหล่านี้…
หมู่บ้านพระราม 2 มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ ในเรื่องของความหลากหลายในแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งอุดมไปด้วยศูนย์การค้านานาชนิด เช่น BIG C ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการ Shopping หรือซื้อของเข้าบ้าน อีกทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาโครงการบ้านแนวราบ ซึ่งมีขนาดกว้างขวางอยู่กันทั้งครอบครัวได้อย่างสบายๆ และไม่อึดอัด จึงทำให้ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นสร้างครอบครัว หรือต้องการนำครอบครัวมาอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่า ทำให้ตัดสินใจเลือกโครงการบ้านพระราม 2 มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในย่านพระราม 2 จะยังไม่มีการวางแผน ในเรื่องของการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าผ่าน หากแต่ในเรื่องของการคมนาคมแล้ว กรมทางหลวงก็ได้มีการเตรียมตัวก่อสร้างขยาย จากเดิม
ทำให้เป็นการยกระดับความสามารถในการรองรับปริมาณของจราจร ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเดินทางในอนาคตด้วย ทำให้ประชาชนได้รับความคล่องตัว ในการเลือกเส้นทางที่มีความปลอดภัย ในการขับขี่ยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น และกรมทางหลวงก็ยังมีการดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ในช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย 1 ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2546 เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจซื้อโครงการบ้านพระราม 2 และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ
ซึ่งโครงการบ้านพระราม 2 ที่น่าสนใจนี้ แนะนำให้เลือกโครงการใหม่ที่มีคุณภาพ อย่างโครงการบ้านเดี่ยว เพราะตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในแบบครอบครัวมากกว่า ซึ่งจะต้องสามารถรองรับผู้คนให้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้ หากแต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการแบ่งสัดส่วนอย่างลงตัว เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้แก่สมาชิกภายในบ้าน อีกทั้งทุกฟังชั่นการใช้งาน จะต้องออกมาครบจบเพื่อตอบสนองทุกการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี มีการยกเพดานสูงเพื่อเสริมสร้างความโปร่งโล่งสบาย ทำให้การไหลเวียนของอากาศเป็นไปได้ด้วยดี เติมเต็มทุกการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆวัน และทำบ้านให้เป็นบ้านที่มีความสุข
[Image: xuK1fn.jpg]