ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
แนะนำโปรแกรมสุ่มบัตรประชาชน - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thread: แนะนำโปรแกรมสุ่มบัตรประชาชน (/showthread.php?tid=35555)แนะนำโปรแกรมสุ่มบัตรประชาชน - soodgame - Wed, 18 Sep 19 08:09

[Image: FIa9YDEOhcNhe9JeJ3j2--WQIPkUCG4e0VdfTlJb...gG1QE=s0-d]

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า หมายเลขที่ได้จากการ สุ่มเลขบัตร จะเป็นเลขบัตรที่ใช้ได้จริงๆ โดยทั่วไป บัตรประชาชนจะถูกแบ่งเป็น x-xxxx-xxxxx-xx-x ซึ่งเลขตัวสุดท้ายจะเป็นเลขเพื่อเช็คความถุกต้องของเลข 12 ตัวแรก ซึ่งเลขตัวสุดท้ายเรามีวิธีการคำนวนจำนวน 4 ขั้นตอนดังนี้ มั่วตัวเลขอะไรมาก้ได้จำนวน 12 ตัว โดยมีกฎอยู่ว่า ตัวแรกห้ามเป็นเลข 0 หรือ 9 เช่น 189353534573 เอาเลข 12 หลักจากข้อแรกมาคูณกับเลขประจำหลักของมัน แล้วเอามารวมกัน เช่นจากตัวอย่างก็คือ (1*13) + (8*12) + (9*11) + (3*10) + (5*9) + (3*8) + (5*7) + (3*6) + (4*5) + (5*4) + (7*3) + (3*2) ได้ 427 นำผลลัพธ์จากข้อที่แล้วมา mod หรือหารเอาเศษด้วย 11 เช่น จากตัวอย่างจะได้ 413 mod 11 = 9 นำ 11 ไปลบกับผลลัพธ์จากข้อที่แล้ว จะได้เลขหลักที่ 13 เช่นของเราคือ 9 ได้ 11-9 = 2 เราก็จะสุ่มเลขบัตรขึ้นมาได้เป็น 1893535345732

สุ่มรหัสบัตรประชาชน บัตรประจำตัว