ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
“กิจกรรม Photo Hut Idol Contest 2013” - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: “กิจกรรม Photo Hut Idol Contest 2013” (/showthread.php?tid=3528)“กิจกรรม Photo Hut Idol Contest 2013” - suraiya - Thu, 07 Mar 13 12:59

[attachment=4272]สมชาย ครองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัทโฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานมอบรางวัลให้กับวง Millenium Boyผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวด “โฟโต้ฮัทไอดอล คอนเทสท์ 2013”(Photo Hut Idol Contest 2013) และวง Kamei Jung (คาเมะจัง) ซึ่งได้รับรางวัลพิเศษจากการแข่งขันประกวด ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว โฟโต้ฮัท จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจผู้ที่ได้รับเข้าชมอย่างคับคั่ง ณ เทอมินอล 21 เมื่อเร็ว ๆ นี้