ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
GULF เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าเข้ากฝผ. 126 MW - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: GULF เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าเข้ากฝผ. 126 MW (/showthread.php?tid=35223)GULF เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าเข้ากฝผ. 126 MW - Teera.18 - Sat, 04 May 19 21:07

GULF เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าเข้ากฝผ. 126 MW

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่มี นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (Mr. sarath ratanavadi) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดินหน้าขายไฟฟ้าเข้าระบบกฟผ.เผย 1 ก.ย.จ่ายไฟฟ้าโครงการเอสพีพีโครงการ 7 เข้าระบบ 90 เมกะวัตต์ พร้อมเร่งเครื่องจ่ายไฟเอสพีพีอีก 5 โครงการภายในก.ค.2562

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทกัลฟ์ บีแอล จำกัด หรือ GBL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ บีแอล ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2561 ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP)

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ บีแอล ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 126.8 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำติดตั้งจำนวน 10 ตันต่อชั่วโมง โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาระยะยาวเพื่อจำหน่ายกำลังไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

GBL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าเอสพีพีโครงการก๊าซธรรมชาติ โครงการที่ 7 จากจำนวนเอสพีพีทั้งหมด 12 โครงการ ภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ จีเอ็มพี ซึ่งมีกำลังผลิต 1563 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตจตไอน้ำ 225 ตันต่อชั่วโมง โดยที่เหลืออีก 5 โครงการจะทะยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน พ.ย.2561และก.ค.2562

ปัจจุบันกัลฟ์มีโครงการในประเทศ 28 โครงการ กระจาย 9 จังหวัด จะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งหมดภายในปี 2567 และเมื่อรวมกับที่เปิดดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 11,125 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัท 6,329 เมกะวัตต์


การลงทุนโรงไฟฟ้า SPP และการลงทุนในต่างประเทศจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 2562– 2566 จะเป็นรายได้เสริมระหว่างที่รอโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ( IPP) จำนวน 5,000 เมกะวัตต์ ที่ทยอยเปิดดำเนินการจนครบทุกยูนิตในปี 2567 คาดว่ารายได้ของกัลฟ์จะเพิ่มเป็น 1.4-1.5 แสนล้านบาทต่อปี