ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
กัลฟ์ร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ ทุ่ม 400 ล้านบาทสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: กัลฟ์ร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ ทุ่ม 400 ล้านบาทสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ (/showthread.php?tid=35188)กัลฟ์ร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ ทุ่ม 400 ล้านบาทสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ - Unyana - Fri, 26 Apr 19 18:17

กัลฟ์ร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ ทุ่ม 400 ล้านบาทสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ที่มี นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (Mr. sarath ratanavadi) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามสัญยาร่วมกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สร้างโรงไฟฟ้าขนาด 5,000 MW ด้วยวงเงินกว่า 400 ล้านบาท มั่นใจผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามแผนอย่างแน่นอน

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ กัลฟ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามกับนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ในสัญญางานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม(ภาคสนาม) โดยให้ กฟผ. เข้ามาดูแลงานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,000 เมกะวัตต์ มูลค่ารวม 400 ล้านบาท เนื่องจาก กฟผ.เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงอย่างฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า และบุคลากรที่มีคุณภาพ การที่ได้ร่วมงานกับ กฟผ.ทำให้มั่นใจได้ว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนด และได้โรงไฟฟ้ามีคุณภาพ ผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กัลฟ์วางไว้

ขณะที่ ผู้ว่าฯ กฟผ. เปิดเผยว่า เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตเพิ่มขึ้น จากนโยบายของภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กฟผ.หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมพัฒนาโครงการอื่นๆกับกัลฟ์อีกในอนาคต