ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้าง เรามาดูกัน - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: ประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้าง เรามาดูกัน (/showthread.php?tid=35154)ประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้าง เรามาดูกัน - Unyana - Tue, 16 Apr 19 00:20

สำหรับใครที่สงสัยว่า ประกัน ชั้น 1 เคลม อะไร ได้ บ้าง นั้นเราขอบอกได้เลยว่ามันให้ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะสามารถเคลมในเรื่องดังต่อไปนี้
รถยนต์สูญหาย ถูกโจรกรรม บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่ง และสิ่งที่ติดอยู่กับรถ ซึ่งเกิดจากการถูกลักทรัพย์ หรือการพยายามลักทรัพย์รถยนต์นั้น ตามจำนวนทุกประกัน
รถยนต์ถูกไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ไม่จะว่าเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง หรือเกิดจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ตามจำนวนทุนประกัน
รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถเป็นประจำ ตามที่ระบุในสัญญา ตามจำนวนทุนประกัน
ความรับผิดชอบทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่จะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในสัญญา หรือสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์คันที่เอาประกันตลอดระยะเวลาประกันสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท/คน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆตามที่จ่ายจริง อันเนืองมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนต์คันที่เอาประกัน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทจะชดใช้ในการเอาประกันเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในการเสียชีวิต เสียมือ เท้าสายตา อย่างถาวรและการทุพพลภาพถาวร โดยมีการคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ บริษัทจะประกันตัวผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวไว้เพื่อการดำเนินคดี สูงสุดครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ได้แก่ จำนวนเงินที่ค่าใช้จ่ายที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย ในกาณีเคลมประกันที่เข้าเงื่อนไขความรับผิดชอบ และบริษัทจะจ่างค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากส่วนแรกให้กับการซ่อมรถ ในกรณีที่คุณได้เลือกประกันแบบไม่ระบุค่าเสียหายส่วนแรก ได้แก่ กรณีที่มีการเคลมประกันและคุณเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด คุณก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้ แต่ค่าเบี้ยประกันมีราคาค่อนข้างแพงและมีความคุ้มครองสูงสุด วิธีการที่เลือกซื้อแบบค่าเสียหายสส่วนแรก เป็นวิธีที่จะช่วยให้ค่าเบี้ยประกันถูกลง
ตัวอย่างค่าเสียหายส่วนแรก
 ค่าเบี้ยประกันแบบมีค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 คือ 10,000 บาท
 ค่าเบี้ยประกันแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก คือ 12,000 บาท
 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ค่าเสียหายแบบมีส่วนแรก จะถูกกว่า 2,000 บาท
 ถ้ามีการเคลมประกันคุณก็จ่ายเพียง 3,000 และบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินทั้งหมด
 คุณจะได้รับเบี้ยประกันถูกลง 2,000
 ค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับฝ่ายผิด 3,000
 สรุปว่าต่างกัน 1,000
 จะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูกต้องที่สุด คุณสามารถที่จะเลือกแผนประกันที่เหมาะสมได้เองสำหรับผู้ขับขี่อย่างปลอดภัยที่สุด
การทำสัญญาประกันภัย อาจไม่มีสิ่งที่บอกว่าอะไรคุ้มหรือไม่คุ้ม แต่ที่สำคัญคุณจะต้องดูจากพฤติกรรมการขับขี่ของตนเอง ว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้เลือกประกันได้อย่างถูกต้อง ส่วนเราจะ ซื้อประกันรถยนต์ ที่ไหนดี หรือ ซื้อ ประกัน รถยนต์ ออนไลน์ ดีไหมนั้นก็แล้วแต่ละพิจารณา