ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
MFGM สารอาหารสำคัญในนมแม่ มีประโยชน์ต่อ พัฒนาการเด็ก อย่างไร - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: MFGM สารอาหารสำคัญในนมแม่ มีประโยชน์ต่อ พัฒนาการเด็ก อย่างไร (/showthread.php?tid=35139)MFGM สารอาหารสำคัญในนมแม่ มีประโยชน์ต่อ พัฒนาการเด็ก อย่างไร - Jusmineys - Sun, 14 Apr 19 22:30

[Image: babe-2972221__340.jpg]

ในนมแม่นั้นมีสารสำคัญมากมายที่เหมาะสมกับทารกวัยแรกเกิด หนึ่งในนั้นคือ MFGM โดย mfgm คือ เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันที่ช่วยเสริมสร้างปลอกหุ้มเซลล์ประสาทส่วนต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทและเซลล์สมอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำนมแม่ มีผลโดยตรงกับ พัฒนาการเด็ก ต่อการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ซึ่งมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้

ประโยชน์จาก MFGM

mfgm คือ สารอาหารที่อยู่ในน้ำนมแม่ จากการวิจัยพบว่าเมื่อไขมันซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักใน MFGM ทำงานร่วมกับ DHA จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองของเด็กเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ในเด็กซึ่งเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ หากได้รับสารอาหารสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำนมแม่อย่างเต็มที่แล้ว ประโยชน์นมแม่ จะทำให้ทารกมี พัฒนาการเด็ก ในทิศทางที่ดี เกิดการเรียนรู้ได้ไว มีสมาธิที่จดจ่อ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

MFGM ในน้ำนมแม่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

น้ำนมแม่ถือว่าเป็นอาหารที่ดีเลิศที่สุดสำหรับทารก ยิ่งเป็นน้ำนมหลังคลอดที่มีลักษณะเป็นสีเหลือง น้ำนมแบบนี้จะมีเพียงระยะเวลาประมาณ 2-3 วันหลังคลอดเท่านั้น เป็นน้ำนมที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนและมีความเข้มข้นของปริมาณสารอาหารที่สูง สารอาหารในน้ำนมแม่จะช่วยป้องกันโรคทางเดินหายใจและภูมิแพ้ หูน้ำหนวก ท้องร่วง เด็กที่ดื่มนมแม่จะมีโอกาสป่วยด้วยโรคเหล่านี้น้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมแม่ ในน้ำนมแม่ยังมีสารอาหารประเภทแลคโตเฟอรีนที่คอยทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ไวรัสต่าง ๆ ที่เล็ดลอดเข้าสู่ร่างกายของทารกทั้งช่วยป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ของทารกได้อีกด้วย

ประโยชน์นมแม่ ต่อเด็กในพัฒนาการด้านอารมณ์

การให้ทารกดื่มนมแม่ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์หรือ EQ เพราะในขณะที่ให้ลูกกินนมแม่จะมีการสัมผัส การโอบกอด สบตาขณะให้นมลูก ทำให้ลูกอารมณ์ดี มีความสุข จากสถิติพบว่าหากคุณแม่ให้นมลูกจนถึง 3 ขวบ กระบวนการความคิดความจำของเด็กจะเริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป เมื่อเด็กเกิดความเครียด หรือมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นเขาจะระลึกได้ถึงภาพความผูกพันของการสานสายใยระหว่างแม่กับตัวเขาเหล่านี้ ทำให้ตัวเด็กเกิดการปรับตัวในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี เมื่อมีปัญหาจะไม่ทำให้แม่เสียใจ เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ไม่ก้าวร้าว ทำให้เขาปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่าย ไม่กลัวการเข้าสังคม

น้ำนมแม่ช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะของทารก

การที่ให้ทารกดื่มนมแม่เป็นการกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของทารกเช่น การสัมผัสกลิ่นและฝึกการใช้อวัยวะในช่องปาก ซึ่งถือเป็นการฝึกให้ลูกได้ใช้อวัยวะครั้งแรก การสบตาในขณะให้นมทำให้เกิดการมองเห็นการเคลื่อนไหวฝึกประสาทตาและการมองเห็นของลูกน้อย ฝึกการได้ยินจากการส่งเสียงในการสื่อสารจากแม่ น้ำนมแม่มีขนาดโมเลกุลที่เล็กทำให้ระบบในการย่อยของกระเพาะและลำไส้เริ่มทำงาน

จะเห็นได้ว่านมแม่นอกจากจะให้ประโยชน์ในด้านภูมิคุ้มกันกับลูกน้อยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองและอารมณ์อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นการสานสายใยส่งต่อความรักระหว่างแม่กับลูกจากการให้นมอีกด้วย เมื่อการให้นมลูกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญกับตัวลูกมากถึงเพียงนี้ คนเป็นแม่อย่างเราคงต้องหันมาให้ความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้มากขึ้นกันแล้วตั้งแต่วันนี้