ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
มีแผนประกันโรคร้ายแรงอยู่แล้ว อยาก ยกเลิกประกัน Cigna ตัวอื่น จะดีไหม - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: มีแผนประกันโรคร้ายแรงอยู่แล้ว อยาก ยกเลิกประกัน Cigna ตัวอื่น จะดีไหม (/showthread.php?tid=35050)มีแผนประกันโรคร้ายแรงอยู่แล้ว อยาก ยกเลิกประกัน Cigna ตัวอื่น จะดีไหม - bng5602 - Tue, 12 Mar 19 02:29

มีแผนประกันโรคร้ายแรงอยู่แล้ว อยาก ยกเลิกประกัน Cigna ตัวอื่น จะดีไหม

เหตุผลที่หลายคนเลือกทำประกันหลาย ๆ แผน ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันโรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน แต่เพราะอยากได้ความคุ้มครองที่หลากหลายและครอบคลุม ในทุกกรณี ทั้งเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และเสียชีวิต โดยมีเหตุผลสำคัญ คือ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และหากเป็นกรณีเสียชีวิต ก็ยังมีเงินก้อนใหญ่เหลือไว้ให้คนข้างหลังจัดการเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ลำบาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปและไม่ค่อยได้ใช้งานประกันภัยหรือเคลมค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ เชื่อว่าหลายคนคงมีความคิดที่อยาก ยกเลิกประกัน Cigna แวบเข้าในหัว และคงเหลือไว้แต่แผนประกันโรคร้ายแรงเท่านั้น

สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะหลายคนคิดว่าโรคร้ายแรง อย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคไตวาย โรคหัวใจ นั้นเป็นโรคร้ายที่ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและที่สำคัญคือต้องทำการรักษาต่อเนื่องเวลานาน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่มีที่สิ้นสุด การทำประกันโรคร้ายแรงเผื่อไว้ เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในแผนประกัน สิ่งที่จะได้เงินค่าชดเชยก้อนใหญ่ตามเงื่อนไขที่ประกันกำหนด เพื่อนำไปเป็นทุนในการรักษาพยาบาลให้หายจากโรคที่เป็น นอกจากนั้นแผนประกันบางแผนยังมีเงินชดเชยรายได้และเงินพิเศษอีกจำนวนหนึ่งที่จะสามารถนำไปใช้จ่ายได้ในระหว่างรักษาตัว ตัวอย่างเช่น ประกันโรคร้าย "มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว" ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2,400,000 บาท เมื่อตรวจพบมะเร็งทุกชนิด และเงินชดเชยรายได้ครอบครัวเมื่อโรคมะเร็งระยะลุกลามอีกเดือนละ 40,000 บาท นานถึง 12 เดือน และยังมีค่ารักษาพยาบาลพิเศษเพิ่มเติมกรณีมะเร็งระยะลุกลามสูงสุดอีก 100,000 บาท

แต่ถึงแม้ว่าประกันเรื่องโรคร้ายแรงจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง แต่ก็มีข้อจำกัดสำคัญอยู่หนึ่งข้อ คือ ต้องตรวจพบว่าเป็นโรคที่กรมธรรม์กำหนดเท่านั้น ถึงจะได้รับการคุ้มครองจากประกันและได้รับเงินชดเชยตามสัญญา แต่หากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยโรคอื่นที่ไม่อยู่ในกำหนดหรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุแล้วล่ะก็ จะถือว่าไม่เข้าข่ายการคุ้มครอง ทำให้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองทั้งหมด ซึ่งหากไม่ได้เตรียมเงินสำรองในส่วนนี้ไว้ก็อาจทำให้การรักษาไม่เต็มที่ และอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตด้วย
ดังนั้นหาก ยกเลิกประกัน Cigna ตัวอื่นจนหมด และเหลือไว้เพียง ประกันโรคร้ายแรง อย่างเดียวเท่านั้น ถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อสุขภาพและการรักษาพยาบาลในอนาคต เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจยกเลิก อยากให้ลองศึกษารายละเอียดของประกันอุบัติเหตุ และประกันอื่นๆก่อนว่าจะส่งผลกระทบกับอนาคตด้านใดมากที่สุด แต่เป็นไปได้ก็ควรทำประกันไว้หลาย ๆ แผน เพื่อครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต