ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ปราสาทสายฟ้า - กัลฟ์ ชวนเขียนเรียงความ ชิงรางวัลปรับปรุงสนามฟุตบอล - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: ปราสาทสายฟ้า - กัลฟ์ ชวนเขียนเรียงความ ชิงรางวัลปรับปรุงสนามฟุตบอล (/showthread.php?tid=35044)ปราสาทสายฟ้า - กัลฟ์ ชวนเขียนเรียงความ ชิงรางวัลปรับปรุงสนามฟุตบอล - bng5602 - Sat, 09 Mar 19 23:43

ปราสาทสายฟ้า - กัลฟ์ ชวนเขียนเรียงความ ชิงรางวัลปรับปรุงสนามฟุตบอล

ความเคลื่อนไหวการจับมือร่วมกันระหว่าง “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมฟุตบอลชั้นนำของเมืองไทย กับ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ โดย sarath ratanavadi ผู้นำด้านการผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่จะช่วยกันพัฒนาสังคม และส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชน ในเปิดโครงการ “Gulf Football Camp : ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน”

ล่าสุด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และกลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย สารัชถ์ รัตนาวะดี ได้เริ่มออกตัวเดินหน้าทำกิจกรรมแรกของ โครงการ “Gulf Football Camp : ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน” แล้ว โดยการเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีใจรักในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาอันดับต้นๆ ของโลก แต่ภายในชุมชนยังขาดแคลนสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน ที่จะเอาไว้ใช้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเอาไว้ใช้ฝึกซ้อม เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

โดยบุคคล หรือชุมชน หรือหมู่บ้าน ที่สนใจต้องการที่จะปรับปรุงสนามฟุตบอล ร่วมกับ โครงการ “Gulf Football Camp : ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน” สามารถส่งเรียงความเพื่อชิงรางวัลมาได้ภายใต้หัวข้อ “สนามฟุตบอลของฉัน ปลุกฝันนักเตะเยาวชน”

การส่งเรียงความในหัวข้อ “สนามฟุตบอลของฉัน ปลุกฝันนักเตะเยาวชน” ต้องเขียนบรรยายถึงเหตุผลที่อยากจะให้ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไปปรับปรุงสนามมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมกับ ส่งรูปภาพของสนามในปัจจุบัน จำนวนไม่เกิน 2 รูป และระบุตำแหน่งที่ตั้งของสนามฟุตบอลที่ท่านเสนอให้ชัดเจน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้เขียน ส่งมาที่อีเมล GulfBRUTD@gulf.co.th หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 87 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สำหรับเรียงความที่ได้รับการคัดเลือก จากทีมงานผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ นำโดย สารัชถ์ รัตนาวะดี จะมีเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ซึ่งจะมีการประกาศรางวัลในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และการประกาศผลการตัดสินได้ที่เฟสบุ๊กเพจ http://www.facebook.com/GulfSpark.TH โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด