ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
มาดู พัฒนาการทารก ในครรภ์ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: มาดู พัฒนาการทารก ในครรภ์ (/showthread.php?tid=35028)มาดู พัฒนาการทารก ในครรภ์ - cheerapha - Mon, 25 Feb 19 22:00

[Image: speaker-1305536__340.jpg]

เมื่อทารกในครรภ์ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เมื่อคลอดออกมาลืมตาดูโลกแล้วย่อม สมบูรณ์แข็งแรงตามด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต่างปรารถนา ดังนั้นการดูแลสุขภาพและการติดตามการตั้งครรภ์ ไปร่วมสังเกตการณ์ อาการคนท้องระยะแรก ว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะ พัฒนาการทารก ในครรภ์ มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีพัฒนาการที่ดีหรือไม่

ในช่วงไตรมาสแรก จะมี อาการคนท้อง 1 เดือน – 3 เดือน ที่คุณแม่หลายควรสังเกตอาการทั้งทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มากก็น้อย แต่ที่จะเห็นได้ชัดเจน คือ อาการอ่อนเพลีย เพราะในช่วงนี้คุณแม่จะเหนื่อยง่าย และอยากนอนพักบ่อย ๆ และคุณแม่มักจะมีการเข้าห้องน้ำบ่อยๆ เนื่องจากมีเลือดไหลเวียนมาในบริเวณกระดูกเชิงกรานเพิ่มขึ้น ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน สูงขึ้น เมื่อมดลูกขยายตัวจนกดทับกระเพาะปัสสาวะ จะทำให้ต้องปัสสาวะออกมาบ่อยๆ

คนท้อง ส่วนใหญ่ มักมีอาการอยากทานอาหารแปลกๆ หรืออยากทานอาหารที่ไม่เคยอยากทานมาก่อน และยังมีอาการแพ้ท้องด้วย เช่น คลื่นไส้ เวียนศีรษะ อาเจียน เป็นต้น
พัฒนาการทารก นั้น ตั้งแต่ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ เริ่มตั้งแต่การผสมอสุจิและไข่จนกลายเป็นตัวอ่อน และเคลื่อนตัวผ่านท่อนำไข่ไปโพรงมดลูก เมื่อยึดติดอย่างแน่นหนาแล้ว ก็จะถือว่าปฏิสนธิอย่างสมบูรณ์ ต่อจากนั้นทารกในครรภ์จะเริ่มมีพัฒนาการส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ มีหัวใจเต้นเป็นจังหวะ มีใบหน้าที่สมบูรณ์ ไขสันหลัง สมอง ระบบประสาท กล้ามเนื้อ เล็บมือ เล็บเท้าที่งอกออกมา

คุณแม่ ควรฝากครรภ์ ตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเปิดขึ้นได้ โดยคุณแม่จะได้รับคำแนะนำทั้งหลายจากแพทย์ผู้รักษานั่นเอง และจะได้เริ่มดูแลทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ อย่างถูกวิธี รวมไปถึงการตรวจสุขภาพ ของแม่และลูกน้อย ในแต่ละช่วงวัย เพื่อจะพัฒนาการของทารกต่างๆ ว่าปลอดภัย หรือมีสุขภาพดีหรือไม่ และหากคุณแม่ต้องการเสริมพัฒนาการให้กับลูกน้อยในครรภ์ ในช่วงไตรมาสแรก คุณแม่ควรทานอาหารที่มีโฟเลตหรือกรดโฟลิก

เพราะลูกน้อยในครรภ์นั้น ต้องการการปกป้องและการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ การติดตามพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ คุณพ่อและคุณแม่ ควรทราบว่า สุขภาพและการเจริญเติบโตของลูกน้อยเป็นอย่างไร และมีอะไรบ้างที่ควรเสริมสร้าง หรือกระตุ้น หรือหากทารกในครรภ์แข็งแรงดีแล้ว จะมีอะไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ต้องศึกษาเพิ่มเติม และวิธีที่ดีที่สุดนั้นคือ การฝากครรภ์ และขอคำแนะนำจากแพทย์นั้นเอง