ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
Excell 2010 รายงานขึ้น False - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: ออฟฟิศ Office (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: Excell 2010 รายงานขึ้น False (/showthread.php?tid=3502)Excell 2010 รายงานขึ้น False - jeera - Fri, 22 Feb 13 15:29

ช่วยแก้ไข รายงาน คอลัมน์ R ด้วยครับ คิดไม่ออกว่าผิดตรงไหน Microsoft offece Excell 2010

EX
ช่อง C8 ค่า 10
ช่อง D8 ค่า =IF(C8<15,"1",IF(C8<=17,"2",IF(C8<=19,"3",IF(C8<=20,"4"))))
ช่อง R9 ค่า =IF(D8 < 1,"ควรปรับปรุง",IF(D8 <= 2,"พอใช้",IF(D8 <= 3,"ดี",IF(D8 <=4,"ดีเยี่ยม"))))


RE: Excell 2010 รายงานขึ้น False - ComMan - Fri, 22 Feb 13 23:53

สาเหตุที่รายงานขึ้นค่า False นั้นเป็นเพราะว่าใน D8 เมื่อมีการตรวจข้อมูลจาก C8 แล้วจะวางค่าในที่นี้คือ 1 แต่เลข 1 ที่วางไปนั้นเป็นรูปแบบตัวอักษรครับ ไม่ใช่ตัวเลข ทำให้สูตรใน R9 ไม่เข้าใจ

ที่ถูกต้องคือสูตรใน D8 ต้องเป็น =IF(C8<15,1,IF(C8<=17,2,IF(C8<=19,3,IF(C8<=20,4)))) ครับ ลองดูนะครับ


RE: Excell 2010 รายงานขึ้น False - jeera - Sat, 23 Feb 13 09:06

ขอบคุณครับผม ผิดพลาดจริงๆ ลืมไปว่า สิ่งที่อยู่ในเครื่อง " " เป็น text