ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ปั่นจักยานถ่ายภาพกับบรรยากาศรอบเกาะรัตนโกสินทร์ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: คนหลังเลนส์ (/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thread: ปั่นจักยานถ่ายภาพกับบรรยากาศรอบเกาะรัตนโกสินทร์ (/showthread.php?tid=3499)ปั่นจักยานถ่ายภาพกับบรรยากาศรอบเกาะรัตนโกสินทร์ - lovefollowyou - Wed, 20 Feb 13 20:22

กรุงรัตนโกสินทร์ หรือ "กรุงเทพมหานคร" เป็นราชธานีของไทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับที่ตั้งของกรุงธนบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ และทรงสถาปนาเป็นพระนครขึ้น
ขอบเขตของเกาะรัตนโกสินทร์ถูกกำหนดโดยแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเข้ามาเป็นกำแพงกั้นและคลอง อีก 3 สายที่รายล้อมด้วยลักษณะการแบ่งพื้นที่โดยคลอง ทำให้ เกาะรัตนโกสินทร์มีลักษณะเป็นเมือง 3 ชั้น ส่วนชั้นในสุด หรือที่เรียกว่า "หัวแหวน" เป็นที่ตั้งของวัดวาอาราม ปราสาทราชวัง และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=csUHbc0pqCw