ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
รพ.ธนบุรี 2 จัดโครงการ Health Smart : The Biggest Loser - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: รพ.ธนบุรี 2 จัดโครงการ Health Smart : The Biggest Loser (/showthread.php?tid=3493)รพ.ธนบุรี 2 จัดโครงการ Health Smart : The Biggest Loser - suraiya - Tue, 19 Feb 13 15:42

รพ.ธนบุรี 2 จัดโครงการ Health Smart : The Biggest Loser
สำหรับเด็กนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
โรงพยาบาลธนบุรี2 จัดโครงการแข่งขันลดน้ำหนัก Health Smart : The Biggest Loser ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร พร้อมให้ความรู้ด้านโภชนาการ วิธีออกกำลังกาย และเทคนิคการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง กับเด็กนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โดยมี อาจารย์สุวรรณา เชียงขุนทด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “กินอะไร ทำให้อ้วน” และ ศจิชา งามวสุลักษณ์ หัวหน้าแผนกการตลาด รพ.ธนบุรี2 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้ความรู้ ณ โรงเรียนราชวินิต บางแคปานขำ เมื่อเร็ว ๆ นี้
**************************************************************************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พี อาร์ เอ ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตัวแทนที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ขนิษฐา แสงจง (ต้า) โทร 085-5029499 อีเมลล์ prad.communication@yahoo.com