ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
รพ.ธนบุรี จัดโปรแกรมตรวจภาวะกระดูกพรุน...ภัยเงียบที่ป้องกันได้ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: รพ.ธนบุรี จัดโปรแกรมตรวจภาวะกระดูกพรุน...ภัยเงียบที่ป้องกันได้ (/showthread.php?tid=3492)รพ.ธนบุรี จัดโปรแกรมตรวจภาวะกระดูกพรุน...ภัยเงียบที่ป้องกันได้ - suraiya - Tue, 19 Feb 13 13:55

รพ.ธนบุรี จัดโปรแกรมตรวจภาวะกระดูกพรุน...ภัยเงียบที่ป้องกันได้
โรงพยาบาลธนบุรี ห่วงใยสุขภาพของท่าน มอบโปรแกรมตรวจภาวะกระดูกพรุน ประกอบด้วย ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก ตรวจระดับแคลเซียมและวิตามิน D ตรวจการทำงานของตับ(Alk Phos, Albumin), ตรวจการทำงานของไต ในราคาโปรโมชั่น 4,350 บาท
โรคกระดูกพรุน พบในหญิงวัยหมดประจำเดือน หรือผุ้สูงอายุทั้งชาย และหญิง ทำให้กระดูก ขาดความแข็งแรงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแม้เกิดจากแรงเพียงเล็กน้อยได้ ควรหมั่นตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมตรวจหาภาวะกระดูกพรุน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โทร.02-412-0020 ต่อ 2005-7
________________________________________________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พี อาร์ เอ ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตัวแทนที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ขนิษฐา แสงจง (ต้า) โทร 085-5029499 อีเมลล์ prad.communication@yahoo.com