ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
การติดตามเว็บไซต์ผ่าน Facebook หลังมีการปรับปรุงนโยบาย Fanpage - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: เกี่ยวกับเว็บ (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: เว็บบอร์ด (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Thread: การติดตามเว็บไซต์ผ่าน Facebook หลังมีการปรับปรุงนโยบาย Fanpage (/showthread.php?tid=3318)การติดตามเว็บไซต์ผ่าน Facebook หลังมีการปรับปรุงนโยบาย Fanpage - admin - Sun, 18 Nov 12 00:16

เนื่องจาก Facebook มีการเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการแสดงผลบนหน้า Fanpage โดยให้ข้อมูลที่โพสต์บนหน้า Fanpage ขึ้นแสดงในหน้าของผู้ติดตาม (Fan) เพียงแค่ 10% ของจำนวนผู้ติดตามทั้งหมด สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข้อมูลจาก ThaiBuddyTrip.com ให้เลือกที่ Add to interest lists (ตามภาพประกอบ) ด้วยนะครับ จะได้เป็นการการันตีว่าคุณไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางเรานะครับ

[attachment=4040]

รวมถึง Fanpage ของที่อื่นๆ ที่คุณสนใจติดตามด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากหน้า Fanpage นั้นๆ ครับ