ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ขอเชิญร่วมงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 26 (GIFT FAIR 2016) - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: ขอเชิญร่วมงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 26 (GIFT FAIR 2016) (/showthread.php?tid=33158)ขอเชิญร่วมงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 26 (GIFT FAIR 2016) - weworktan - Mon, 28 Nov 16 10:57

ขอเชิญร่วมงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 26 (GIFT FAIR 2016)

เลือกซื้อสินค้า ของขวัญ ของที่ระลึกสุดพิเศษในเทศกาลสุดพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำกว่า 400 ร้านค้า
อาทิ ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน เซรามิค งานไม้ กระดาษสา เครื่องประดับ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป สมุนไพรเกษตรแปรรูป และของชำร่วยไอเดียเก๋ๆ
บริการให้คำปรึกษาแนะนำเสริมสร้างธุรกิจ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโอเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่