ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
สามารถเสียหรือต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้กี่เดือน - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: สามารถเสียหรือต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้กี่เดือน (/showthread.php?tid=33132)สามารถเสียหรือต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้กี่เดือน - ComMan - Sat, 13 Aug 16 19:11

หลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์ลืมเสียหรือลืมต่อภาษีรถยนต์จนเกือบจะหมดอายุ หรือถึงขั้นหมดอายุแล้วถึงนึกขึ้นได้กันมาบ้างแล้วนะครับ

[attachment=4753]

แล้วถามว่าวิธีกันลืมต่อหรือเสียภาษีรถยนต์ต้องทำยังไง
คำตอบก็คือต้องต่อไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ครับ

ถาม: ต่อล่วงหน้าได้กี่เดือน
ตอบ: ภาษีรถยนต์สามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน

ถาม: ถ้าเกินกำหนดจะเป็นยังไง
ตอบ: เสียค่าปรับร้อยละ 1 ของภาษีต่อเดือน

รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมวางแผนต่อภาษีรถยนต์กันแต่เนิ่นๆ นะครับ ที่เอามาเขียนนี่เพราะผมลืมประจำ 555