ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ไหว้พระทำบุญ ได้กุศลอย่างแท้จริง.... - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ทริปเที่ยวอื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: ไหว้พระทำบุญ ได้กุศลอย่างแท้จริง.... (/showthread.php?tid=3195)ไหว้พระทำบุญ ได้กุศลอย่างแท้จริง.... - tawan - Sat, 15 Sep 12 09:03

ขอเชิญทำบุญทำกุศลกับตะวันทัวร์
ด้วยการชวนท่านไปเที่ยว ทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน กับพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ...
และฟังธรรมเทศนาจากพระแท้ จากผู้ที่มีความรู้เรื่องธรรมะอย่าถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
ไม่เน้นพาไปในเรื่องที่งมงาย ไม่เน้นขอหวยโชคลาภอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เน้นอิทธิปาฏิหาริย์
เน้นเรื่องการทำบุญอย่างถูกต้อง เพื่อให้ท่านได้บุญกุศลอย่างแท้จริง..และได้บุญอย่างมหาศาล
และเน้นวัดป่าเป็นหลัก.......

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 087-011-2340 หรือ http://www.extrasoul.com/toura1.html