ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
บ้านบางกอกดอลล์ เห็นแล้วอยากไปบ้างจัง - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ทริปเที่ยวอื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: บ้านบางกอกดอลล์ เห็นแล้วอยากไปบ้างจัง (/showthread.php?tid=3165)บ้านบางกอกดอลล์ เห็นแล้วอยากไปบ้างจัง - lovefollowyou - Tue, 04 Sep 12 17:43

ใครเคยไปบ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์บ้างคะ
รู้มาจากรายการนี้ อยากรู้ว่าตุ๊กตาที่เห็นในรายการเขาขายหรือเปล่า แต่ก็เพิ่งเคยรู้ว่ามีบ้านตุ๊กตาแบบนี้อยู่ในกรุงเทพด้วย ใครเคยไปช่วยแชร์หน่อยนะค่ะ
เลยเอารายการที่ดูมาฝาก