ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
วิธีการล้างทำความสะอาดรถยนต์อย่างถูกวิธี - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: วิธีการล้างทำความสะอาดรถยนต์อย่างถูกวิธี (/showthread.php?tid=307)วิธีการล้างทำความสะอาดรถยนต์อย่างถูกวิธี - ปังคุง - Sat, 12 Jul 08 01:03

ใครมีกรรมวิธีการล้างรถยนต์ด้วยตนเองที่ถูกต้องประหยัดน้ำและรถจะต้องสะอาดบ้างครับ หากใครมีวิธีที่เจ๋งๆช่วยแนะนำด้วย


RE: วิธีการล้างทำความสะอาดรถยนต์อย่างถูกวิธี - Nobita - Sun, 09 Aug 09 12:16

การล้างรถให้ล้างแบบใจเย็นๆ สบายๆ ถ้าวันไหนเร่งรีบ คงไม่สะอาดแน่นอน

ล้างเป็นส่วนๆ หมุนรอบตัวรถตามความชอบ อิอิ ผมจะล้างเริ่มจากด้านซ้าย วนไปหน้า ขวา และก็หลังตามลำดับ (ความถนัดส่วนตัวครับ)

ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องประหยัดน้ำมากเกินไปนัก ให้ฉีดแต่พอสมควรเพราะการฉีดมากเกินไปก็เหมือนราดน้ำธรรมดาเหมือนกัน ไม่ได้ช่วยให้สะอาดขึ้น