ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.2 Thai Language Pack - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: เกี่ยวกับเว็บ (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: MyBB Thai (/forumdisplay.php?fid=4)
+---- Forum: MyBB ภาษาไทย (/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Thread: ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.2 Thai Language Pack (/showthread.php?tid=3)ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.2 Thai Language Pack - Nobita - Sun, 18 Mar 07 21:04

การติดตั้ง:
  1. แตกไฟล์ออกแล้วคัดลอกไปไว้ยังโฟล์เดอร์ inc/languages/
  2. เข้าไปตั้งค่าระบบที่ Admin Control Panel เพื่อใช้ภาษาไทย

ขอให้สนุกครับ :P


RE: ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.2 - ผู้เยี่ยมชม - Wed, 02 May 07 22:14

ขอบคุณท่านมากมานะครับ แล้วตอนติดตั้ง ทำไงอะครับคือผมแตกไฟลแล้ว copy ไปว่างแล้ว มันมีมาไห้เลือกแล้วแต่ไม่รูติดตั้งอยางไร


RE: ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.2 - Nobita - Fri, 04 May 07 20:30

หลังจากที่นำไฟล์ที่แตกออกแล้วไปวางใน inc/languages/ แล้วต้องเข้าไป set ค่าที่ Admin Control Panel (จัดการระบบ) โดยต้อง set ทั้งหมด 2 ที่คือ
  1. ไปที่ Board Settings > Change > General Configuration ในหมวด Default Language เลือกเป็นภาษาไทยเวอร์ชั่นที่ท่านดาวน์โหลดไป
  2. ไปที่ Board Settings> Change > Control Panel Preferences (Global) ในหมวด Control Panel Language เลือกเป็นภาษาไทยเวอร์ชั่นที่ท่านดาวน์โหลดไป

เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ เป็นอันว่าระบบได้ใช้ภาษาไทยเวอร์ชั่นตามที่เราเลือกแล้ว


RE: ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.2 - Nobita - Fri, 11 May 07 20:30

เพิ่มเติมครับ ไฟล์นี้สามารถใช้ได้กับ MyBB เวอร์ชั่น 1.2.x ทั้งหมดครับ จนถึงวันนี้ก็คือ 1.2.6 ครับ ไม่มีปัญหา