ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
“โฟโต้ ฮัท” รุก ทาเลนต์ เรียนรู้ สร้างคนเก่งในองค์กร - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: “โฟโต้ ฮัท” รุก ทาเลนต์ เรียนรู้ สร้างคนเก่งในองค์กร (/showthread.php?tid=2769)“โฟโต้ ฮัท” รุก ทาเลนต์ เรียนรู้ สร้างคนเก่งในองค์กร - suraiya - Sat, 30 Jun 12 05:04

สมชาย ครองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟโต้ ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานจัดอบรมสัมมนาหัวข้อ“พัฒนาทักษะการขายกล้องระดับสูงและการพัฒนายอดขายจากการวิเคราะห์ลูกค้า” ในโครงการ Talent 2 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ดึงจุดเด่น และกระตุ้นศักยภาพให้กับพนักงาน ณ โรงแรม โฮเต็ล เดอม็อก เมื่อเร็ว ๆ นี้