ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
สอบถามการใช้งาน EXCEL - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: ออฟฟิศ Office (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: สอบถามการใช้งาน EXCEL (/showthread.php?tid=2427)สอบถามการใช้งาน EXCEL - sazakiman - Mon, 19 Mar 12 20:53

จุดประสงค์นะครับ
เพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนค่าอ่ะครับ
เพราะงานที่ทำจริง ๆ มันมีข้อมูลเยอะ ๆ มากเลยครับ
ต้องมาแก้ค่าทีละช่อง ๆ น่ะครับ
เช่นวันที่ 1
ช่อง C1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'A1
ช่อง D1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'B1
ช่อง E1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'C1
ช่อง F1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'D1
ช่อง G1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'E1
ช่อง H1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'F1
วันที่ 2
ช่อง C1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'A2
ช่อง D1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'B2
ช่อง E1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'C2
ช่อง F1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'D2
ช่อง G1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'E2
ช่อง H1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'F2
วันที่ 3
ช่อง C1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'A3
ช่อง D1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'B3
ช่อง E1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'C3
ช่อง F1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'D3
ช่อง G1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'E3
ช่อง H1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'F3
วันที่ 4
ช่อง C1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'A4
ช่อง D1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'B4
ช่อง E1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'C4
ช่อง F1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'D4
ช่อง G1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'E4
ช่อง H1 ของsheet2 ดึงมาจาก ='Sheet1'F4

ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ผมอยากแบบว่าสร้างตัวแปรมาแทนแล้วสามารถแก้ที่ตัวแปรแล้วค่าที่ขีดเส้นใต้เปลี่ยนค่าตามตัวแปรนั้น ๆ ได้เลยอ่ะครับ
โดยไม่ต้องมาแก้ทีละตัว ๆ น่ะครับ
หรือถ้ามีวิธีอื่นแนะนำก็ได้ครับ ^^