ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
โฟโต้ ฮัท จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ “การถ่ายภาพบุคคลและการวัดแสง” - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: โฟโต้ ฮัท จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ “การถ่ายภาพบุคคลและการวัดแสง” (/showthread.php?tid=2396)โฟโต้ ฮัท จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ “การถ่ายภาพบุคคลและการวัดแสง” - suraiya - Mon, 12 Mar 12 15:02

โฟโต้ ฮัท จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ “การถ่ายภาพบุคคลและการวัดแสง”

โฟโต้ ฮัท จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ “การถ่ายภาพบุคคลและการวัดแสง”
อาจารย์ภูศิษย์ หิรัญสุนทร กรูรูด้านการถ่ายภาพ จากบริษัท โฟโต้ ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การถ่ายภาพบุคคลและการวัดแสง” เพื่อเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องและถ่ายภาพ พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติ อาทิ การถ่ายภาพกับสภาพแสง การวัดแสง การใช้รูรับแสง และสปีตชัตเตอร์ โดยได้รับความสนใจจากเหล่าสมาชิก ผู้รักการถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก ณ ร้านอาหารนครคารา เมื่อเร็ว ๆ นี้

[Image: redsc0053r.jpg]