ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
แบ่งปันประสบการณ์การไปศึกษาต่อที่อินเดีย - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ปรึกษาเรื่องเที่ยว (/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: แบ่งปันประสบการณ์การไปศึกษาต่อที่อินเดีย (/showthread.php?tid=2366)แบ่งปันประสบการณ์การไปศึกษาต่อที่อินเดีย - penner - Fri, 02 Mar 12 11:34

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดียในประเทศไทย ครั้งที่ 5 นับเป็นนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดียที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ปกครอง, นักเรียนและนิสิต-นักศึกษาจะได้พบกับโรงเรียนมัธยม, วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ จากประเทศอินเดีย

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา งานนิทรรศการการศึกษาประเทศอินเดีย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมงาน, พ่อ-แม่, ผู้ปกครอง, นักเรียน และนิสิต-นักศึกษา ที่ต้องการทางเลือกในการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายแบบสบายกระเป๋ากว่า 15,000 คน

ภายในงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดียในประเทศไทย ครั้งที่ 5 คุณจะพบกับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดจากสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 80 แห่ง

นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อในประเทศอินเดียเพิ่มสูงขึ้นมากในแต่ละปี และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่, วัฒนธรรม และวิถีชีวิตได้อย่างง่ายดาย

คุณกฤติ สุตพล ได้รับประโยชน์และความรู้อย่างมากจากการเข้าอบรมเชิงปฎิบัติชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์การตรวจสอบลายนิ้วมือเป็นเวลา 3 เดือนที่ NCRB กรุงนิวเดล คุณกฤติเล่าว่า “ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้คน, วัฒนธรรม, ประเพณี และกิริยามารยาทของชาวอินเดีย หากเขาต้องการบอกว่า “ใช่”,“ไม่” หรือ “ตั้งคำถาม” พวกเขามักจะส่ายศรีษะไปมา และนับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจ”

คุณรักษรินทร์ คานิเยาว์ หรือ นิน่า ได้ไปศึกษาต่อที่อินเดียตั้งแต่ชั้นประถม 4 กล่าวว่า “แรงจูงใจของการเรียนต่อที่อินเดียตั้งแต่อายุ 7 ปี ก็คือภาษาอังกฤษ เพราะอยากพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเหมือน
เพื่อนบ้านของนิน่าคะ”

นิน่าเล่าให้ฟังว่าการศึกษาต่อในประเทศอินเดียช่วยพัฒนาเธอในหลายๆ ด้าน เช่น มีระเบียบวินัย, รู้จักแบ่งเวลา, คล่องแคล่ว, รู้จักเข้าสังคม และมีความกล้า ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ยิ่งไปกว่านั้น ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นแบบอัตนัย
ซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การแสดงความคิดเห็น

สัมผัสโรงเรียนประจำชั้นนำ, วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่พร้อมให้ลงทะเบียนเรียนได้ที่นิทรรศการการศึกษาประเทศอินเดีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

• สาธารณูปโภคมาตรฐานโลก
• หลักสูตรการศึกษาที่ได้การยอมรับทั่วโลก
• การศึกษาที่มีคุณภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่สบายใจ
• สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและปลอดภัย


Test, just a test BifenoneSip - BifenoneSip - Fri, 30 Nov 12 06:02

viagra


personal loan calculator uk - Jessie51 - Wed, 16 Jan 13 06:49

same day cash loans same day cash loans check advance plus http://samedaycashloansdba.com loan uk bad credit same day cash loans jobcentre budgeting loan apply online


best fps game on iphone - Bradly59 - Wed, 16 Jan 13 15:22

progressive cash loan loan now best prepaid debit cards direct deposit http://samedaycashloansdba.com tax credit advance loan program pennsylvania same day cash loans what is a debit card wiki


site site - Rensipsnirm - Fri, 25 Jan 13 04:33

http://site.ru - site site
<a href=http://site.ru>site</a>