ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
แนะนำงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดีย ครั้งที่ 5 (The Great India Education Fair - TGIEF) - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: แนะนำงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดีย ครั้งที่ 5 (The Great India Education Fair - TGIEF) (/showthread.php?tid=2283)แนะนำงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดีย ครั้งที่ 5 (The Great India Education Fair - TGIEF) - penner - Sun, 05 Feb 12 20:14

งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดีย(The Great India Education Fair - TGIEF) ครั้งที่ 5 จะช่วยให้ผู้เข้าชมงานพบกับทางเลือกด้านการศึกษาระดับโลก จากโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เข้าร่วมงาน และเหมาะสำหรับผู้ปกครองนักเรียนอายุระหว่าง 8-18 ปี, นักเรียน และนักศึกษา ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของระบบการศึกษาในประเทศอินเดีย อาทิ โรงเรียนและวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์, ประสิทธิภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก, สังคมการศึกษาในหลายหลากวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป

โรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดีย ครั้งที่ 5 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงหลักสูตร “ICSE” และ “CBSE” ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาประเทศอินเดีย และหลักสูตรนานาชาติ เช่น IB (International Baccalaureate) และหลักสูตร “IGCSE” ระดับ “A” และ “O” ของประเทศอังกฤษ และพรั่งพร้อมด้วยสาธารณูปโภคมาตรฐานนานาชาติ, ครูผู้สอน, การดูแลเอาใจใส่, กิจกรรมกลางแจ้งและกีฬานานาชนิด โดยที่โรงเรียนต่างๆ จะให้คำปรึกษา และรับสมัครเข้าเรียนได้ทันทีภายในงาน

วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เข้าร่วมงานจะนำเสนอหลักสูตรการเรียนที่หลากหลายในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, และประกาศนียบัตร สาขาวิทยาศาสตร์, ธุรกิจ และอักษรศาสตร์ อีกทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการสมัคร พร้อมให้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิชาชีพทั้งปัจจุบันและสาขาใหม่ๆ

การศึกษาของอินเดียมอบทั้งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันระดับโลกและความประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย และยุโรป จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่ช่วยให้การศึกษาในประเทศอินเดียได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และไม่น่าแปลกใจที่นักเรียนและนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย, ตะวันออกกลาง และอัฟริกา ต่างก็ให้ความสนใจมาศึกษาในประเทศอินเดียมากขึ้นทุกปี

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดียนี้จัดขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในเวลา 5 ปีที่ผ่านมาสถาบันการศึกษากว่า 400 แห่งเข้าร่วมงาน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 500,000 คน ในประเทศไทย, เนปาล, ภูฏาน, มาเลเซีย, ศรีลังกา และเกาหลีใต้

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดีย ครั้งที่ 5 ในประเทศไทยนี้ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทย-อินเดีย, สมาพันธ์ธุรกิจไทย-อินเดีย (India Thai Business Association) และหน่วยงานราชการไทยต่างๆ