ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ชุดภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.6.5 Thai Language Pack - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: เกี่ยวกับเว็บ (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: MyBB Thai (/forumdisplay.php?fid=4)
+---- Forum: MyBB ภาษาไทย (/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Thread: ชุดภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.6.5 Thai Language Pack (/showthread.php?tid=2208)ชุดภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.6.5 Thai Language Pack - Nobita - Sat, 21 Jan 12 22:47

ชุดภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.6.5
Encoding: UTF-8
[attachment=3501]

การติดตั้ง: เราได้แนบวิธีการติดตั้งไปใน Package ด้วยแล้วครับ

ขอให้สนุกกับ MyBB ภาษาไทยครับ

## Fair Play ##
กรุณาให้เครดิตกับทีมงานโดยการไม่ลบหรือดัดแปลงส่วนลิงค์ของ Copyright ของเว็บบอร์ดครับ สนับสนุนเราเพื่อสนับสนุนคุณ


RE: ชุดภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.6.5 Thai Language Pack - bankmasterth - Mon, 24 Dec 12 09:13

ใช้กับ 1.6.2 ได้ไหมครับ