ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ยกเลิกลายเซ็นของ NOD32 ท้ายข้อความอีเมล์ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thread: ยกเลิกลายเซ็นของ NOD32 ท้ายข้อความอีเมล์ (/showthread.php?tid=216)ยกเลิกลายเซ็นของ NOD32 ท้ายข้อความอีเมล์ - Nobita - Wed, 23 Jan 08 23:14

โดยปกติค่าดีฟอลต์ (Default) ของโปรแกรม NOD32 จะตั้งค่ากำหนดให้เพิ่มผลการสแกนไวรัสลงในท้ายอีเมล์ทุกฉบับเพื่อให้ทราบว่าได้ผ่านการสแกนแล้ว แต่ก็มีหลายๆ ท่านที่อาจจะไม่ชอบใจนักกับฟังค์ชั่นนี้เพราะรู้สึกว่าอีเมล์ไม่สวย มีข้อความมาต่อท้ายอีเมล์จ๊าบๆ ของเราได้อย่างไร

วิธีที่จะไม่ให้มีข้อความแจ้งว่าผ่านการสแกนแล้ว ทำได้ดังนี้ครับ
 1. เปิดโปรแกรม NOD32
 2. ที่หมวด Threat Protection Modules เลือก IMON
  [attachment=529]
 3. คลิก Setup
  [attachment=530]
 4. ที่แท็บ POP3 ในหมวด Checked email confirmations ให้ติ๊กเลือก Infected email only ในหมวดของ Append tag messages to email
  [attachment=531]
 5. คลิก OK เท่านี้ก็เรียบร้อยRE: ยกเลิกลายเซ็นของ NOD32 ท้ายข้อความอีเมล์ - ผู้เยี่ยมชม - Thu, 18 Sep 08 11:54

ขออนุญาตครับ

คำว่าลายเซ็น ไม่มี ต.เต่า การันต์ครับ

คำนี้เขียนผิดจนจะเป็นถูกกันหมดแล้ว