ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
สวัส ดี ครับ holle.... - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ความรู้ ชิลชิล (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: สวัส ดี ครับ holle.... (/showthread.php?tid=2103)สวัส ดี ครับ holle.... - kingofcops - Wed, 14 Dec 11 15:57

เท่าที่ ผมได้ แ่าน เเล้ว ก็ พอที่ จะได้ ความ รู้ต้องขอขอบคุน ครับ คุน โนบิ
เเต่เท่าที่ รู้มาว่าผลการสอบ จะ อยู่ได้ 2 ปี. ใช่ป่าว ครับ
ถ้า น้อง เขา จะไปสอบ คงไว้ จะดี กว่า ไหม ครับ