ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: ออฟฟิศ Office (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook (/showthread.php?tid=210)

Pages: 1 2


วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - Nobita - Sat, 12 Jan 08 01:01

สำหรับท่านที่มีอีเมล์หลายบัญชี (Account) หลายๆ ครั้งคงมีปัญหาต้องปวดหัวที่ต้องมานั่งแยกแยะแต่ละอีเมล์ว่ามาจากบัญชีใด อันไหนสำคัญกว่าและควรอ่านก่อนหรืออันไหนสำคัญน้อยกว่าสามารถอ่านทีหลังได้

วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์ออกจากกันในกรณีที่มีอีเมล์หลายบัญชีนั้น จะช่วยทำให้สะดวกมากขึ้นที่จะเลือกว่าควรจะอ่านจากบัญชีไหนก่อนหรือหลัง ซึ่งการแยกอีเมล์ใน Microsoft Outlook นั้นมีวิธีทำได้ง่ายๆ ดังนี้
 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook ขึ้นมา
 2. ไปที่ File > Data File Management
 3. คลิกที่แท็บ E-mail จากนั้นคลิกที่ ชื่อบัญชีที่ต้องการจะแยกอีเมล์
 4. คลิก Change Folder
  [attachment=524]
 5. คลิก Inbox แล้วคลิก New Folder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ตามต้องการ
  [attachment=525]
 6. คลิก OK
 7. คลิก Close

ก็จะได้โฟลเดอร์สำหรับเก็บอีเมล์ที่จะถูกส่งเข้ามายังบัญชีที่เราเลือก

สำหรับกรณีที่ต้องการจะแยกอีเมล์ที่มีอยู่แล้วในกล่อง Inbox หรือที่อื่นๆ ซึ่งมีในเครื่องอยู่แล้วให้ออกจากกันตามที่เรากำหนดนั้นก็สามารถทำได้ โดยใช้คำสั่ง Rules and Alerts? ซึ่งจะได้อธิบายในคราวหน้าครับ


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - ผู้เยี่ยมชม - Wed, 19 Mar 08 08:28

thanks....samsara


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - ผู้เยี่ยมชม - Fri, 05 Dec 08 16:38

ขอบคุณมากมายครับ... อยากรู้เรื่อง rules ครับ


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:05

If you are working with a large word document and you are about to present it or print it,To remove these extra pages, highlight the paragraph markers with your mouse or trackpad and hit the DELETE button. how to delete a page in word If one of the markers remains there, remove it with the BACKSPACE key.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:06

Screenshots work great, but sometimes a quick how-to video can create a more powerful message. Using Microsoft Stream, you can create short screen recordings of up to 15 minutes, Open the app you want to record. how to screen record on windows 10 Unfortunately, the screen recorder tool can't capture some programs — such as File Manager, or the entire desktop — but it does work in regular desktop apps.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:06

To fix the problem that computer turns on and off repeatedly, you can check the power supply and cable firstly. If the input voltage for the power supply does not match the correct settings for your country,pc turns on and off repeatedly your computer might not stay powered on.When you encounter the error that computer turns on and off repeatedly, you can also check the temperature of computer and check whether it is overheated. If the computer is overheated, it will shut down automatically.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:06

GroupMe is a popular messaging app that enables you to chat with your friends or family in groups. When you delete messages on GroupMe, it will remove the message from everyone’s inbox and outbox. how to delete a message in groupme Deleting messages can be done at any time but may not always be possible if someone else has already seen the message.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:07

A runtime error occurs when a program is syntactically correct but contains an issue that is only detected during program execution. what is a runtime error These issues cannot be caught at compile-time by the Java compiler and are only detected by the Java Virtual Machine.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:07

When the site updates, it alerts community members who visit it whenever there is an issue, such as the Warzone servers being downare warzone servers down Sometimes the servers go down, preventing players from connecting to the game.These issues began late on January 25, carrying into the morning of January 27.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:07

A video graphics array (VGA) cable is a type of computer cable that carries visual display data from the CPU to the monitordoes deleting messages on discord unsend themA complete VGA cable consists of a cable and a connector at each end, and the connectors are typically blue.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:08

This write-up will teach you how to stop discord from making emojis. You can log into discord using a web browser by scrolling down to the bottom of the website and choosing “sign up”, then selecting “already have an account”.how to stop discord from making emojis Log in and find the settings icon. Follow navigation from above. You might need to turn your screen sideways to use.now you can stop discord from making emojis.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:08

Miracast is a wireless technology that is used to connect screens to our computer wirelessly.what is miracast It is one of the wireless display standards defined by the Wi-Fi alliance, It is a protocol that allows two devices to be detected, to connect, and to mirror the screen of one on the other.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:08

How to disable chats in teamviewer, that appear on the screen on the remote machine even after I end the session? how to disable chats in teamviewerTo disable the Chat option,tick the box Disable Chat and confirm with OK. Now - you need to restart your TeamViewer application to activate the setting. That´s it.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:09

7-Zip is an open source software used to compress or zip secure files with encryption.how to enter passwords for files 7zip If you're having trouble entering the password for 7zip files, you can solve it by visiting our ( how to Enter Password for 7zip Files ) website .


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:09

7-Zip is a free open-source program that compresses files into one archive file for easy transportation and less storage. is 7zip safe Aside from the file compression function, 7-Zip also boats other features that help you secure your documents.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:09

Seeding is the process of uploading data to other others who are downloading the same torrent file as you. what is seeding in utorrentBy seeding, you can help others download the files they want faster.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:10

How to open multiple notebooks in onenote 2016, You can do this by simply hovering over the first instance of OneNote, pressing and holding the SHIFT key and clicking the left mouse button.how to open multiple notebooks in onenote 2016Whenever you open OneNote, your notebook will automatically open. You can use one notebook for all your notes, or you can create more notebooks. If you have several notebooks, you can switch between them.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:10

The default camera of the host system is added to the virtual machine. You can select a camera by name. If a named camera is chosen, the camera of your virtual machine is connected explicitly to that camera. how to use camera in vmware in mac osIn that case, the camera might not connect if you move the virtual machine to another host, or if you remove the named camera from the host system.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:10

AOL Mail is a free web-based email (webmail) service provided by AOL and AOL Mail Down is faced by users while accessing their account. The AOL service is sometimes referred to as AIM Mail.is aol mail down If your aol mail is down then you can click on the link (is aol mail down) given by us. You will get complete help by Computer Solve.


RE: วิธีง่ายๆ ในการแยกอีเมล์จากหลายๆ Account ใน Outlook - surbhi - Wed, 30 Mar 22 14:11

In Outlook, you can create one or more personal signatures for your email messages. how to add signature in outlookYour signature can include text, a picture, your electronic business card, a logo, or even an image of your handwritten signature. If you also want to know how to add signature in outlook then click on the link given by us.