ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
การเช็คเวอร์ชั่นของ Microsoft .NET Framework ที่ติดตั้งในเครื่อง - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thread: การเช็คเวอร์ชั่นของ Microsoft .NET Framework ที่ติดตั้งในเครื่อง (/showthread.php?tid=207)การเช็คเวอร์ชั่นของ Microsoft .NET Framework ที่ติดตั้งในเครื่อง - Nobita - Sun, 06 Jan 08 21:39

เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การแสดงผลและ support ต่างๆ ของเกมส์และโปรแกรมเดี๋ยวนี้บางอย่างต้องการการซัพพอร์ตของ Microsoft .NET Framework ซึ่งตัว Microsoft .NET Framework นี้เองก็มีหลายเวอร์ชั่น และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องของเราติดตั้งเวอร์ชั่นใดอยู่?

วิธีตรวจสอบทำได้ไม่ยากครับโดย
  1. เปิด Windows Explorer ขึ้นมา
  2. พิมพ์หรือคัดลอกข้อความด้านล่างนี้ไปวางที่ address bar
    %systemroot%\Microsoft.NET\Framework
  3. จะแสดงโฟลเดอร์ที่ระบุชื่อเวอร์ชั่นที่เราใช้อยู่ขึ้นมา
หากต้องการอัดเกรดก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บของ Microsoft ครับ