ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด โดยไม่ใช้ผงซักฟอก - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thread: ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด โดยไม่ใช้ผงซักฟอก (/showthread.php?tid=1986)ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด โดยไม่ใช้ผงซักฟอก - priestholy99 - Wed, 12 Oct 11 13:59

[Image: nypv1.jpg]

ลูกบอลซักผ้า

Tel. : 084-698-2703

เว็บไซด์ : http://www.washing-balls.blogspot.com

เปลี่ยนความคุ้นเคย สู่ความคุ้มค่า

ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาดเอี่ยม โดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอก

ประหยัดค่าใช้จ่าย ผงซักฟอก ผ้ามีกลิ่นสะอาด ไม่เหม็นอับ

ไม่ก่อให้เกิดอาการคัน หรือแพ้ รายคายเคือง ซักแล้วสีผ้าไม่ซีดจาง

ใช้ได้ทั้ง ซักมือ และ ซักเครื่อง ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการซัก

สินค้านำเข้า รับประกันคุณภาพ ได้มาตราฐานสากล !!

สนใจสั่งซื้อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. : 084-698-2703 + ตลอด24ชม. +

เว็บไซด์ : http://www.washing-balls.blogspot.com

ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด ราคาประหยัด ใช้งานคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม


ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด โดยไม่ใช้ผงซักฟอก - priestholy99 - Thu, 13 Oct 11 07:29

[Image: nypv1.jpg]

ลูกบอลซักผ้า

เว็บไซด์ : http://www.washing-balls.blogspot.com

ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด ราคาประหยัด ใช้งานคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม


ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด โดยไม่ใช้ผงซักฟอก - priestholy99 - Fri, 14 Oct 11 09:35

[Image: nypv1.jpg]

ลูกบอลซักผ้า

เว็บไซด์ : http://www.washing-balls.blogspot.com

ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด ราคาประหยัด ใช้งานคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม