ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
อบรมถ่ายภาพกลางคืนรุ่นที่ 2 - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: คนหลังเลนส์ (/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thread: อบรมถ่ายภาพกลางคืนรุ่นที่ 2 (/showthread.php?tid=1836)อบรมถ่ายภาพกลางคืนรุ่นที่ 2 - PRAD1999 - Thu, 28 Jul 11 16:39

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2554

เวลา 14.00-20.30 น.

ณ โรงแรม DE' MOC ถนนประชาธิปไตย กทม.

บริษัทโฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด จัดอบรม “ถ่ายภาพกลางคืนรุ่นที่ 2” โดยมี อาจารย์ ภูศิษย์ หิรัญสุนทร นักถ่ายภาพมืออาชีพให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการถ่ายภาพกลางคืน พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพช่วงใกล้คำตรงถนนพระราม 8 และถ่ายภาพแสงไฟบนท้องถนนราชดำเนิน รับจำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-20.30 น. ณ โรงแรม DE' MOC ถนนประชาธิปไตย กทม. สนใจเข้าอบรมติดต่อได้ที่ 02-446-6900 – 4 ต่อ 108 หรือ สมัครได้ที่ http://www.photohutgroup.com