ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ปาย - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ภูเขา ถ้ำ น้ำตก แม่น้ำ ล่องแก่ง (/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: ปาย (/showthread.php?tid=1786)ปาย - sunti - Mon, 20 Jun 11 09:33

ต้องการไปเที่ยวปายครับ
ท่านใดไปมาแล้วแนะนำหน่อยครับ


RE: ปาย - Nobita - Mon, 20 Jun 11 19:31

ยังไม่เคยไปเหมือนกันครับ แต่ลองศึกษาดูจากกระทู้ของคุณ bon_nui นะครับ
ตามลิงค์นี้ +ขุนแม่ยะ +เมืองปาย +สบายๆที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์+