ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
โคลอสเซียม ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: คนหลังเลนส์ (/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thread: โคลอสเซียม ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน (/showthread.php?tid=1730)โคลอสเซียม ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน - PRAD1999 - Fri, 20 May 11 17:23

อาจารย์สมชาย ครองสมบูรณ์ CEO แห่งโฟโต้ฮัท กรุ๊ป จะพาไปชมสิ่งก่อสร้าง ที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรโรมันโบราณ โคลอสเซียม สนามกีฬากลางแจ้ง ขนาดใหญ่ และไปโยนเหรียญอธิฐานกับน้ำพุเทรวี่ ตามความเชื่อ พลาดไม่ได้กับ ผู้ที่รักการถ่ายภาพ กับเทคนิคดี ๆ ที่นำมาฝาก ติดตามชมความงดงามตระการตา กับสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ได้ใน รายการ Photo Story Cheeze วันจันทร์ ที่ 23 พ.ค.54 นี้ เวลา 23.40น.ทางช่อง 5