ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
หลักสูตร “สร้างแบรนด์คอนเซ็ปท์สุดยอด ด้วยวิธี A ถึง Z” (รุ่นที่ 12) - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: หลักสูตร “สร้างแบรนด์คอนเซ็ปท์สุดยอด ด้วยวิธี A ถึง Z” (รุ่นที่ 12) (/showthread.php?tid=16356)หลักสูตร “สร้างแบรนด์คอนเซ็ปท์สุดยอด ด้วยวิธี A ถึง Z” (รุ่นที่ 12) - reporter - Fri, 12 Jun 15 17:31

[Image: 150611022555.jpg]

หลักสูตร “สร้างแบรนด์คอนเซ็ปท์สุดยอด ด้วยวิธี A ถึง Z” (รุ่นที่ 12)
A to Z to build Winning Brand Concepts


เมื่อสินค้าหรือบริการใหม่อยู่ในมือ ไม่รู้จะทำอะไรต่อดี...
มีกี่วิธีที่จะหาแนวคิด (Brand Concept) ให้ได้ เพื่อให้ “ โดนใจ” ผู้บริโภคเป้าหมายให้มากที่สุด เพื่อนำไปเตรียมตัวทำแผนการตลาดที่กระชับและได้ผลจริง Brand Concept ไม่ใช่โฆษณาแต่เป็นมากกว่านั้น

Brand Concept เป็นจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องใช้การตอกย้ำกับผู้บริโภคเป้าหมายซ้ำๆ จนได้ผล 2 ประการหลัก ในการวัดแบรนด์คอนเซปต์ที่ยอดเยี่ยม คือ
- ต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ซ้ำคู่แข่ง (Uniqueness)
- ต้องโดนใจผู้บริโภคตัวจริงเท่านั้น ( Relevancy)

ทำอย่างไรจะได้มา ซึ่งแบรนด์คอนเซ็ปท์ที่ยอดเยี่ยมนี้? ไม่ว่าคุณจะเป็นสินค้าใด หรือจะเป็นการให้บริการใดก็ตามในตลาดเมืองไทยของยุคนี้ รับรอง! หลักสูตรนี้ มีคำตอบให้คุณแน่....

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร ?
- นักการตลาดที่มองหาวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ หรือทางเลือกที่มีประสิทธิผลสูง
- ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าใจการตลาดแนวใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสินค้าหรือบริการ
- ทีมงานบริหารลูกค้าจากบริษัทโฆษณาที่ยังขาดเครื่องช่วยสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ

หัวข้อการสัมมนา What the course will cover?

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
- ความต้องการของผู้บริโภคคืออะไร?: What is it?
- จะหาวิธีค้นพบได้อย่างไรทั้งแบบเป็นระบบและแบบสร้างสรรค์คิดนอกกรอบ: How to find it systematically and creatively?
- สอนเทคนิคของ การตั้งคำถาม “ทำไมจึงใช้” และ “ทำไมไม่ใช้”: Why and Why Not Technique
- ประโยชน์ที่จะได้รับและคุณสมบัติของแบรนด์นั้น คืออะไร?: What is it?
- การเขียนคอนเซ็ปท์บอร์ดให้เป็น: Concept Board: What is it and how to prepare?
- ฝึกการใช้งานจริง: Case Studies

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
- จะสร้างให้จุดนี้สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรจึงจะได้ผลจริง: How to link them with the Consumer Insights for best results?
- วิธีการนำคอนเซ็ปท์บอร์ดมาทดสอบกับผู้บริโภคให้ได้ผลจริง: Concept Test: What is it?
- ฝึกการใช้งานจริงในโลกของแบรนด์จริง: Case Studies
- บริษัทชั้นนำทางการตลาดใช้แบรนด์คอนเซ็ปท์อย่างไร พร้อมประสบการณ์จริงที่สำเร็จและที่ล้มเหลว:
- How Best Consumer Product companies experience in Brand Concepts:
- Success and Failure
- ฝึกการใช้งานจริง: Case Studies

วิทยากร
คุณจรรย์จารี ธรรมา - Marketing Expert - SHE (Thailand) Co., Ltd.

- ประสบการณ์จริงในการสร้างแบรนด์คอนเซ็ปท์กว่า 20 ปี จาก พีแอนด์จี ,ฟริโตเลย์ ,
- มาจนถึงยูนิลิเวอร์ โดยเริ่มจากเป็น Brand Manager จนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
- ไม่เพียงรู้จริง สามารถถ่ายทอดได้จนปฏิบัตรได้จริง
- ยึดหลักการ “สอนไป ฝึกปฏิบัติจริง” ในทุกจุดที่สำคัญ
- ผู้เข้าเรียนทุกคน ควรเตรียมพร้อมเต็มที่!!

“แบรนด์คอนเซ็ปท์”ที่ยอดเยี่ยม ทำอย่างไร
- แบรนด์คอนเซ็ปท์ที่ยอดเยี่ยมจะทำให้แบรนด์ยั่งยืน เพราะความชัดเจน โดดเด่นในหัวใจของผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย มาเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นด้วย Work shop ในหลักสูตรนี้

กำหนดการอบรม 2 วัน วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 สถานที่ : Grande Centre Point Hotel , Terminal21

**ค่าใช้จ่าย ในการอบรมครั้งนี้สามารถลดหย่อนภาษี ได้ 200%

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ชั้น 14 อาคารลุมพินีทาวน์เวอร์ โทรศัพท์ : 0-2679-7360-3 e-mail : center@marketingthai.or.th