ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ไมเกรนกับการรักษาที่ไม่ใช้ยา - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน (/forumdisplay.php?fid=14)
+---- Forum: สุขภาพ (/forumdisplay.php?fid=38)
+---- Thread: ไมเกรนกับการรักษาที่ไม่ใช้ยา (/showthread.php?tid=16287)ไมเกรนกับการรักษาที่ไม่ใช้ยา - wiradaphysio - Thu, 26 Mar 15 10:59

หยุดทรมานจากอาการปวดศีรษะเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากไมเกรน วิรดาคลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการ ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัด ด้วยเทคนิคเฉพาะที่ผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเน้นบำบัดที่ต้นเหตุ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวและท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับภาวะของแต่ละคน ติดต่อเพิ่มเติม ที่วิรดาคลินิกกายภาพบำบัด ติดถนนลาดพร้าว หน้าซอย 11 ใกล้ห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว (คาร์ฟรูเก่า)โทร.02-9387376

ที่มา : http://wirada-clinic.exteen.com/20110926/migraine