ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง PR Account Executive - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง PR Account Executive (/showthread.php?tid=16207)รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง PR Account Executive - reporter - Thu, 11 Dec 14 12:28

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง PR Account Executive

คุณสมบัติ

1. มีความรู้ความสนใจข่าวสารความเคลื่อนไหว
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว


ติดต่อคุณสิริวรรณ ที่ 02 6518989 ในเวลาทำการ ให้แจ้งว่า สมัครงาน