ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ภาพข่าว: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงาน“PSCMT’s International Conference 2014” - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: ภาพข่าว: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงาน“PSCMT’s International Conference 2014” (/showthread.php?tid=16168)ภาพข่าว: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงาน“PSCMT’s International Conference 2014” - reporter - Tue, 18 Nov 14 15:57

[Image: 141115113726.jpg]

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย จัดงาน สัมมนาระดับชาติ “PSCMT’s International Conference 2014” โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ผู้บริหารจัดซื้อและซัพพลายเชน สมาชิกและผู้สนใจ เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ

งาน สัมมนา “PSCMT’s International Conference 2014” เป็นการสัมมนาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านซัพพลายเชนและการบริหารที่เกี่ยวข้อง จากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เพื่อศึกษา เรียนรู้วิธีการบริหารงานของภาคธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงติดตามความคืบหน้า เทรนด์จาก IFPSM ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลกที่เชื่อมโยงความเห็น องค์ความรู้และความเป็นเลิศในงานบริหารซัพพลายเชน ที่ขณะนี้มีสมาชิกกว่า 250,000 คนทั่วโลก ถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาซัพพลายเชนขนาดใหญ่ ระบบ วิธีการที่ได้ผลและไม่ได้ผลกับสภาพสังคมไทย ผลการวิจัยที่ศึกษาและร่วมปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านนี้โดยเฉพาะในภาคธุรกิจชั้นนำ ท่ามกลางการปรับตัวจากความท้าทายภายใต้สถานการณ์ที่อ่อนไหวและเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ผลของภัยพิบัติ การเมือง เศรษฐกิจที่ผันผวน เพื่อให้งานด้านซัพพลายเชน สามารถฟื้นตัวสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงให้กับธุรกิจได้