ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ห้องพักราคาพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ปรึกษาเรื่องเที่ยว (/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: ห้องพักราคาพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ (/showthread.php?tid=1452)ห้องพักราคาพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ - royalprincess - Fri, 10 Dec 10 01:36

เชิญสัมผัสบริการที่ประทับใจ ด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น กับห้องพักสไตล์ Boutique พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่ครบครัน
ด้วยห้องพักราคาพิเศษ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-532 520-1 , E-mail: contact@royalprincesscity.com
http://www.royalprincesscity.com