ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ใบขับขี่จักรยานยนต์หมดอายุแบบ 1 ปีแล้ว จะต่อนี่ต้องใช้เอกสารไรมั้งอะคับ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: ใบขับขี่จักรยานยนต์หมดอายุแบบ 1 ปีแล้ว จะต่อนี่ต้องใช้เอกสารไรมั้งอะคับ (/showthread.php?tid=1386)ใบขับขี่จักรยานยนต์หมดอายุแบบ 1 ปีแล้ว จะต่อนี่ต้องใช้เอกสารไรมั้งอะคับ - darktrainer - Wed, 27 Oct 10 19:46

.......................................................


RE: ใบขับขี่จักรยานยนต์หมดอายุแบบ 1 ปีแล้ว จะต่อนี่ต้องใช้เอกสารไรมั้งอะคับ - Nobita - Sun, 15 Jul 12 10:15

ตามลิงค์นี้เลยครับ การต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ๑ ปี เปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ๕ ปี