ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ประจำปี 2553 - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ปรึกษาเรื่องเที่ยว (/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ประจำปี 2553 (/showthread.php?tid=1242)การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ประจำปี 2553 - maxmedia - Fri, 16 Jul 10 10:07

ปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้จัดงาน ” การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ประจำปี 2553 ”ครั้งที่11 ภายใต้คำขวัญ “ สุดแรงเชียร์ สุดยอดฝีพาย สืบสาน ประเพณี สามัคคี มิตรภาพไทย – ลาว ” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ มีชื่อเสียงมายาวนาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2553 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ ประเพณี วัฒนธรรมสืบต่อไป โดยในปีนี้ได้มีการเพิ่มเงินรางวัลสูงสุดถึง 500,000 บาท คาดว่าในปีนี้จะมีความคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอน